Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Giới thiệu Currents, ứng dụng G suite mới nhất

10/05/2019

Sự thay đổi

Ra mắt phiên bản beta đầu tiên, Currents là một ứng dụng G Suite cho phép mọi người có các cuộc thảo luận và tương tác có ý nghĩa trong toàn tổ chức của bạn, giúp mọi người luôn nắm thông tin và cho các lãnh đạo có cơ hội kết nối với nhân viên của họ.

 

Currents đang thay thế Google+ cho G Suite và có giao diện, cách dùng  và bộ tính năng mới. Tất cả các tổ chức của bạn, nội dung Google+ hiện có sẽ tự động chuyển sang Currents khi bạn đã đăng ký bản beta.

 

 

Ai bị ảnh hưởng

Admins và end users

 

Tại sao bạn lại dùng

 

Trao đổi ý tưởng ở quy mô lớn:

Currents giúp dễ dàng có các cuộc thảo luận có ý nghĩa bằng cách cho phép các lãnh đạo và nhân viên trao đổi ý tưởng trong toàn tổ chức, thu thập phản hồi và nhập liệu những thông tin có giá trị từ những người khác – mà không làm tràn hộp thư đến.

 

 • Currents có trải nghiệm hợp lý để soạn nội dung – người dùng có thể dễ dàng gắn thẻ bài đăng của họ và đính kèm tệp đính kèm hoặc hình ảnh có liên quan.
  • Khi một người dùng đăng bài, những người khác có thể bình luận, đưa ra phản hồi và đặt câu hỏi ở cùng một nơi.
  • Người dùng cá nhân cũng có thể theo dõi phân tích cho bài đăng của họ.

 

Currents cũng cung cấp cho các nhà lãnh đạo một cách để tham gia trực tiếp với nhân viên của họ nhiều hơn, cho phép họ nắm bắt nhịp đập của tổ chức và hiểu những gì là quan trọng.

 

 • Bài viết từ lãnh đạo có thể được ưu tiên trong luồng tại nhà, cải thiện khả năng hiển thị trên toàn tổ chức để thúc đẩy sự liên kết.

 

 

Kết nối mọi người với nội dung:

 

Currents kết nối nhân viên với nội dung hữu ích và kịp thời được cá nhân hóa theo vai trò và sở thích của họ. Cho phép nhân viên truy cập vào nội dung có liên quan giúp họ kết nối với tổ chức và tạo ra nhiều cơ hội học tập hơn:

 

 • Nội dung vẫn còn trên Currents theo thời gian, vì vậy người dùng có thể xem lại và tham gia vào một ngày sau đó.
 • Thẻ và luồng giúp bạn dễ dàng tìm và khám phá nội dung quan tâm.
 • Nội dung trong luồng gia đình được sắp xếp theo mức độ phù hợp để nó ưu tiên cho những gì quan trọng nhất đối với cá nhân đó hoặc người dùng có thể chọn sắp xếp theo thứ tự thời gian.

 

 

Quản lý dễ dàng:

 

Quản trị viên có thể định hình cuộc thảo luận trong tổ chức bằng cách tạo các luồng tùy chỉnh để quảng bá nội dung cụ thể đến một nhóm nhân viên được nhắm mục tiêu hoặc toàn bộ công ty. Ngoài ra, quản trị viên có thể đo mức độ tương tác trên nền tảng bằng các số liệu để theo dõi việc sử dụng và hiểu nội dung nào đang tạo ra tiếng vang trong toàn tổ chức.

 

 • Quản trị viên có thể ủy thác trách nhiệm quản lý nội dung cho một vai trò mới gọi là Quản trị viên nội dung.
 • Những Quản trị viên nội dung này có thể dễ dàng tạo luồng tùy chỉnh, quản lý thẻ, xác định người lãnh đạo, kiểm duyệt nội dung và theo dõi việc sử dụng và tương tác với số liệu.

 

Làm sao để bắt đầu

 • Quản trị viên: Để yêu cầu quyền truy cập vào chương trình beta cho tổ chức của bạn, vui lòng gửi email cho CurrentsBeta@google.com.
 • Người dùng cuối: Không cần làm gì