Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Gmail: Dễ dàng xử lý thư đến bằng cách nhấp chuột phải vào các email

15/03/2019

Có điều gì thay đổi?
Google đã thêm nhiều tùy chọn thông qua thao tác nhấp chuột phải menu ngữ cảnh trong Gmail.

Gmail


Những tùy chọn menu mới trong Gmail với chế độ hội thọai được bật

 

Gmail

 

Những tùy chọn menu mới trong Gmail với chế độ hội thọai tắt

Ai bị ảnh hưởng
Tất cả người dùng cuối.


Tại sao bạn nên sử dụng chức năng này
Với những tùy chọn mới này, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác hơn nữa, trực tiếp từ một tin nhắn, trong hộp thư đến của mình, chẳng hạn như:

 

 • Trả lời hoặc chuyển tiếp, một email với một cú nhấp chuột từ trang chính
 • Tìm kiếm tất cả các email từ một người gửi
 • Tìm kiếm tất cả các email có cùng chủ đề (nếu chế độ xem cuộc hội thoại bị tắt)
 • Mở nhiều email trong nhiều cửa sổ mới cùng một lúc
 • Dễ dàng thêm nhãn hoặc di chuyển email

 

How to get started Làm thế nào để bắt đầu

 • Admins: Không có thao tác cần thiết
 • Người dùng cuối: Menu ngữ cảnh có thể mở bằng cách
  • Nhấp phải chuột
  • Ctrl + nhấp chuột lên bàn phím Mac
  • Phím menu trên bàn phím Windows.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng