bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Calendar bổ sung phân loại màu mới để giúp bạn biết được cách bạn sử dụng thời gian

Thông tin nhanh

Vào năm 2021, Google đã ra mắt Time Insight, một tính năng cho phép bạn hiểu rõ hơn về cách bạn đang sử dụng thời gian của mình trong Google Calendar. Bắt đầu từ hôm nay, bạn có thể phân loại thời gian của mình bằng cách đặt tên và gán nhãn màu tương ứng cho một sự kiện trong Time Insight trong Calendar.

Google Calendar bổ sung phân loại màu mới để giúp bạn biết được cách bạn sử dụng thời gian 1Google hy vọng tính năng phân tích có thể tùy chỉnh này sẽ cho phép bạn dễ dàng theo dõi thời gian dành cho các hoạt động hoặc lĩnh vực chiến lược cụ thể, chẳng hạn như công việc dự án, cuộc họp nhân viên hoặc cuộc họp với đồng nghiệp và các bên liên quan cụ thể.

Bắt đầu

 • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp domain/ đơn vị tổ chức. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt Time Insight cho tổ chức của bạn.
 • Người dùng cuối
  • Để tạo nhãn màu trong bảng Time Insight, hãy điều hướng đến Phân tích thời gian> chọn Màu> nhấp vào Thêm nhãn.
  • Để thêm nhãn màu vào một sự kiện, hãy nhấp chuột phải vào sự kiện đó trong lưới Calendar của bạn. Ngoài ra, hãy nhấp vào Chỉnh sửa> thay đổi màu sự kiện.
  • Để xem Thông tin chi tiết về thời gian của bạn, hãy nhấp vào Time Insight ở bảng điều khiển bên trái> nhấp vào Thông tin chi tiết khác.

Rollout pace 

 • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2022
 • Miền phát hành theo lịch trình: Phát hành dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) vào ngày 30 tháng 8 năm 2022

Tính khả dụng

 • Có sẵn cho khách hàng Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và tổ chức phi lợi nhuận
 • Không có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Frontline, cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business
 • Không khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099