bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Dễ dàng phân công công việc từ Google Docs

Thông tin nhanh

Trong Google Docs, giờ đây bạn có thể chỉ định một công việc cho chính mình hoặc đồng nghiệp, sau đó nó sẽ hiển thị trong danh sách Task của người được giao. Khi các chỉnh sửa được thực hiện đối với công việc được chỉ định trong Task, chẳng hạn như thay đổi tiêu đề, ngày hoàn thành hoặc trạng thái hoàn thành, những cập nhật đó sẽ hiển thị trong Docs và ngược lại.

 Dễ dàng phân công công việc từ Google Docs 1

Bắt đầu  

  • Quản trị viên: Google Task phải được BẬT để mọi người trong domain của bạn quản lý các công việc được giao của họ trong Task. 
    • Người dùng cuối: Cần có quyền truy cập chỉnh sửa vào Docs để tạo hoặc chỉnh sửa một công việc. 

Thời gian triển khai

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2022
  • Miền phát hành theo lịch trình: Phát hành dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) vào ngày 31 tháng 8 năm 2022

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business
  • Không khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099