bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Chat bổ sung tính năng mới giúp admin kiểm soát truy cập vào các Space

Có gì thay đổi 

Gần đây, Google đã giới thiệu khả năng tạo không gian trong Google Chat mà bạn có thể chia sẻ với những người khác trong tổ chức của mình để tham gia thông qua liên kết. Hiện tại, Google đang thêm khả năng cho Quản trị viên đặt mặc định cho các không gian mới được tạo và cho phép chia sẻ phạm vi cho các đối tượng cụ thể.

Google Chat bổ sung tính năng mới giúp admin kiểm soát truy cập vào các SpaceQuản trị viên có thể đặt mặc định cho không gian mới và xác định đối tượng mục tiêu chi tiết hơn cho Space có thể khám phá

Người dùng cuối có thể chọn đối tượng do quản trị viên xác định từ trình đơn thả xuống quyền truy cập không gian

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao lại quan trọng

Quản trị viên hiện có thể đặt quyền truy cập mặc định cho Space mới và ai có thể tìm thấy chúng bằng cách xác định đối tượng mục tiêu thích hợp. Trong khi tạo các cuộc trò chuyện dựa trên chủ đề có thể được chia sẻ rộng rãi hơn trong một tổ chức thúc đẩy sự cộng tác và giúp xây dựng cộng đồng, vẫn có thể có những trường hợp mà một tổ chức có thể muốn nhắm mục tiêu đến nhóm hoặc khán giả nào có thể khám phá hoặc tham gia một không gian. Với các kiểm soát bổ sung dành cho quản trị viên, quản trị viên có thể giúp người dùng khám phá và tham gia các cuộc trò chuyện có liên quan để khuyến khích cộng tác hiệu quả hơn.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Việc tạo Space “Có thể khám phá” sẽ TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền. 
  • Người dùng cuối: Truy cập vào trang Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về tạo các space có thể chia sẻ

Thời gian triển khai

  • Miền phát hành nhanh và theo lịch trình: Phát hành mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2022

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho các khách hàng của Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard
  • Không khả dụng với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic
  • Không khả dụng cho Google Workspace Người dùng cá nhân hoặc người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099