bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google cho phép thêm shared drive vào đơn vị tổ chức cụ thể

Có gì thay đổi

Đối với các phiên bản Google Workspace được chọn, quản trị viên hiện có thể đặt bộ nhớ dùng chung vào các đơn vị tổ chức con (OU). Làm như vậy cho phép quản trị viên định cấu hình các chính sách chia sẻ, vùng dữ liệu, quản lý quyền truy cập và hơn thế nữa ở cấp độ chi tiết.

Tính năng này hiện có sẵn dưới dạng bản beta mở, có nghĩa là bạn có thể sử dụng tính năng này mà không cần chọn tham gia một chương trình cụ thể.

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao lại quan trọng

Hiện tại, tất cả các bộ nhớ dùng chung đều nằm trong đơn vị tổ chức “gốc”. Do đó, tất cả các bộ nhớ dùng chung đều phải tuân theo các chính sách giống nhau. Bản cập nhật này cung cấp cho quản trị viên tùy chọn di chuyển bộ nhớ dùng chung đến các đơn vị tổ chức phụ trong tổ chức của họ, chẳng hạn như Tiếp thị hoặc Pháp lý, cho phép kiểm soát nhiều hơn quyền riêng tư và bảo mật của nội dung bộ nhớ dùng chung trong từng trường hợp. Ví dụ: quản trị viên có thể hạn chế chia sẻ bộ nhớ dùng chung thuộc bộ phận pháp lý vì bộ nhớ này chứa thông tin bí mật cao. Ngoài ra, điều này cũng giúp quản trị viên linh hoạt hơn trong việc áp dụng các đơn vị tổ chức phụ mặc định cho các bộ nhớ dùng chung mới được tạo, đảm bảo mỗi bộ nhớ dùng chung mới tuân theo các chính sách bảo mật thích hợp.

Với bản cập nhật này, quản trị viên sẽ có nhiều quyền kiểm soát hơn và nhiều tùy chọn hơn để kiểm soát cách dữ liệu của họ được truy cập và chia sẻ trên cơ sở từng trường hợp.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Quản trị viên có thể chỉ định bộ nhớ dùng chung cho các đơn vị tổ chức khác nhau bằng cách sử dụng cột “Đơn vị tổ chức” mới có trong Ứng dụng> Google Workspace> Drive và Tài liệu> Quản lý bộ nhớ dùng chung. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về bộ nhớ dùng chung và quản lý hoạt động cũng như người dùng bộ nhớ dùng chung.
    • Ngoài ra, quản trị viên cũng có thể quản lý các bài tập về đơn vị tổ chức bộ nhớ dùng chung thông qua điểm cuối API orgUnits.memberships.

Google cho phép thêm shared drive vào đơn vị tổ chức cụ thể 1
Google cho phép thêm shared drive vào đơn vị tổ chức cụ thể 2

  • Người dùng cuối: Không có cài đặt người dùng cuối cho tính năng này – khả năng truy cập hoặc chia sẻ các tệp nhất định trong bộ nhớ dùng chung sẽ khác nhau.

Tính khả dụng

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, bản nâng cấp về Dạy và học và các khách hàng thuộc tổ chức phi lợi nhuận
  • Không khả dụng cho Google Workspace Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline, cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business Không khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099