bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Cloud mang đến sự minh bạch trong các yêu cầu của chính phủ đối với dữ liệu doanh nghiệp

Google Cloud mang đến sự minh bạch trong các yêu cầu của chính phủ đối với dữ liệu doanh nghiệp 1

Google Cloud cam kết sự minh bạch khi chính phủ yêu cầu truy cập dữ liệu của khách hàng doanh nghiệp. Hôm nay, để tiếp tục nỗ lực của toàn Google nhằm tạo dựng niềm tin thông qua tính minh bạch, Google đã xuất bản bản báo cáo hàng năm về Yêu cầu thông tin người dùng.

Phiên bản báo cáo này đại diện cho một bước tiến quan trọng. Lần đầu tiên, nó vượt qua được số lượng yêu cầu của chính phủ mà Google đã nhận được đối với dữ liệu khách hàng của Google Cloud Platform và G Suite Enterprise Cloud. Tháng 10 năm ngoái, Google đã cam kết công bố thông tin này vào đầu năm 2020 và các báo cáo minh bạch trong tương lai sẽ tiếp tục đưa vào thông tin này.

Chúng ta hãy xem một số dữ liệu và lấy từ báo cáo trước khi xem cách Google làm việc để cải thiện sự kiểm soát của bạn và khả năng hiển thị dữ liệu của bạn.

Báo cáo minh bạch cho khách hàng

Bây giờ Google đã phá vỡ thông tin về các yêu cầu của chính phủ đối với dữ liệu Google đang lưu trữ, Google có bốn quan sát ban đầu. Những quan sát này dựa trên tổng số yêu cầu của chính phủ về thông tin người dùng (81.785) trên tất cả các dịch vụ Google đã nhận được từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019.

Đầu tiên, số lượng yêu cầu nhắm đến doanh nghiệp (282) chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (0,3%) trong tổng số yêu cầu Google nhận được. Thứ hai, đối với các yêu cầu liên quan đến khách hàng của G Suite Enterprise Cloud, Google đã tạo dữ liệu trong một số ít trường hợp (152). Trong mỗi trường hợp, Google đã xem xét các yêu cầu để đảm bảo chúng phù hợp với chính sách và thực tiễn của Google được nêu dưới đây và luật áp dụng. Thứ ba, Google đã không tạo ra bất kỳ dữ liệu khách hàng nào của Google Cloud Platform Enterprise Cloud để đáp ứng các yêu cầu của chính phủ. Cuối cùng, liên quan đến các khách hàng thuộc khu vực công, Google đã xác định bất kỳ yêu cầu nào từ một chính phủ quốc gia đang tìm kiếm thông tin về một chính phủ quốc gia khác. Nếu Google nhận được yêu cầu như vậy trong tương lai, Google sẽ chuyển hướng chính phủ yêu cầu đến khách hàng và phản đối yêu cầu nếu cần thiết. 

Tiếp theo, Google tin tưởng rằng thông tin tập trung của doanh nghiệp sẽ giúp giải quyết các câu hỏi về tần suất các chính phủ đến Google để yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp.

Vận động ủng hộ kiểm soát khách hàng

Phá vỡ và phân nhỏ dữ liệu khách hàng của Google Cloud Platform và G Suite Enterprise Cloud trong báo cáo minh bạch là một phần trong cam kết lớn hơn của Google trong việc tăng cường khả năng khách hàng kiểm soát dữ liệu của mình trên đám mây. Google cũng ủng hộ, và sẵn sàng kiện tụng khi cần thiết, để bảo vệ lợi ích của khách hàng doanh nghiệp của Google.

Google cũng tiếp tục ủng hộ năm nguyên tắc toàn cầu để các chính phủ tuân theo khi đưa ra yêu cầu về dữ liệu doanh nghiệp được lưu trữ trên đám mây:

  • Tiếp cận doanh nghiệp trực tiếp
  • Tăng cường sự minh bạch
  • Bảo vệ quyền lợi khách hàng
  • Cung cấp nền tảng bảo mật mạnh mẽ
  • Hợp lý hóa các quy tắc của chính phủ khi sản xuất. Kinh doanh

Về điều khoản pháp lý, tại Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ, Google đang cố gắng đấu tranh pháp lý bảo vệ quyền của khách hàng để biết khi nào dữ liệu được truy cập. Gần đây Google đã nộp bản trả lời ngắn gọn để phản bác các lập luận của chính phủ về bí mật và thông báo.

Google Cloud mang đến sự minh bạch trong các yêu cầu của chính phủ đối với dữ liệu doanh nghiệp 2

Tăng kiểm soát kỹ thuật trên GCP

Google tin rằng khách hàng nên có mức độ kiểm soát cao nhất đối với dữ liệu được lưu trữ trên đám mây. Để thực hiện sứ mệnh đó, Google đã phát triển các tính năng năng sản phẩm hàng đầu trong ngành nhằm tăng cường kiểm soát dữ liệu của bạn và cung cấp cái nhìn trực quan vào thời điểm và cách thức dữ liệu của bạn được truy cập. Một số cập nhật sản phẩm gần đây của Google trong các lĩnh vực này bao gồm:

  • External Key Manager, cho phép khách hàng mã hóa dữ liệu bằng các khóa mã hóa được lưu trữ và quản lý trong hệ thống quản lý khóa của bên thứ ba chạy bên ngoài Google.
  • Key Access Justifications (alpha cho GCE/PD và Big Query) cho phép khách hàng được biện minh mỗi khi những chìa khóa được dùng để giải mã đữ liệu và có quyền được đồng ý hoặc từ chối yêu cầu truy cập. 

Các sản phẩm này cung cấp mức độ kiểm soát chưa từng có đối với dữ liệu trên đám mây và Google sẽ tiếp tục cập nhật chúng dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Google cam kết xây dựng niềm tin thông qua tính minh bạch và để giúp đảm bảo khách hàng kiểm soát dữ liệu của họ thông qua các phương tiện kỹ thuật và pháp lý. Để tìm hiểu thêm về những nỗ lực của Google, hãy xem whitepaper của Google về “Government requests for customer data: controlling access to your data in Google Cloud.”

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099