bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Docs bổ sung mẫu bản nháp Email mới

Thông tin nhanh

Google đang giúp bạn dễ dàng kết hợp trên bản nháp email trong Google Docs với mẫu thiết kế bản nháp email mới. Bạn có thể đề cập đến những người trong trường người nhận bằng cách sử dụng menu @ mà không cần phải nhớ địa chỉ email của họ và kết hợp với cộng tác trên nội dung thư bằng cách sử dụng nhận xét và gợi ý. Khi đã sẵn sàng để gửi, chỉ cần nhấp vào nút được hiển thị cùng với bản nháp email. Cửa sổ soạn thư trong Gmail sẽ bật lên, với các trường email (subject, to, cc, bcc, and bodychủ đề, tới, cc, bcc và nội dung) được điền tự động dựa trên bản nháp email trong tài liệu.

Tạo email mẫu
Tạo email mẫu

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Không có cài đặt người dùng cuối cho tính năng này. Để chèn một mẫu email, hãy chuyển đến Insert > Building Blocks > Email draft.

Thời gian triển khai

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2022
  • Miền phát hành theo lịch trình: Phát hành mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 năm 2022

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099