bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Docs hỗ trợ định dạng và hiển thị mã code

Có gì thay đổi

Hiện tại, khi làm việc trong Google Docs, các cộng tác viên muốn trình bày mã phải dán mã đó vào tài liệu rồi áp dụng các kiểu theo cách thủ công bằng cách đánh dấu cú pháp.

Google đang thêm một tính năng canvas thông minh mới giúp quá trình này dễ dàng hơn nhiều bằng cách cho phép bạn định dạng và hiển thị mã trong Tài liệu bằng các khối mã.

Google Docs hỗ trợ định dạng và hiển thị mã code 1

Ai bị ảnh hưởng

Người dùng cuối

Tại sao lại sử dụng

Tính năng này cung cấp cho bạn khả năng trực quan hóa mã theo tiêu chuẩn ngành, giúp mã có thể đọc được và cộng tác dễ dàng hơn nhiều.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: Để định dạng và hiển thị mã trong Tài liệu, hãy chọn Chèn > Khối dựng > Khối mã > chọn ngôn ngữ lập trình của bạn hoặc tìm kiếm @ > Khối mã > chọn ngôn ngữ lập trình của bạn. Tìm hiểu thêm tại trang hỗ trợ inserting smart chips & building blocks in your Google Doc

Thời gian triển khai

  • Miền Bản phát hành nhanh: Triển khai mở rộng (có thể dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 năm 2022
  • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai mở rộng (có thể dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2023

Tính khả dụng

  • Dành cho khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus
  • Không khả dụng với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Frontline, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ
  • Không khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099