bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Drive hỗ trợ hiển thị lịch sử hoạt động trên cùng một giao diện mới

Có gì mới

Google đang triển khai một chế độ xem mới trong Google Drive hiển thị tất cả các yêu cầu truy cập đang chờ xử lý, nhận xét gần đây và phê duyệt tệp để giúp bạn nhanh chóng xem hoạt động gần đây và thực hiện hành động, tất cả ở cùng một nơi.

Chế độ xem mới này sẽ trở thành một trang độc lập có thể truy cập được từ bảng điều hướng bên trái trong Drive.

Có gì thay đổi 

 • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.
 • Người dùng cuối:
  • Điều hướng đến drive.google.com > nhấp vào “Hoạt động” trong điều hướng bên trái:
   • Nhấp vào “Quản lý quyền truy cập” để thực hiện hành động đối với các yêu cầu truy cập đang chờ xử lý của bạn. Điều này sẽ không xuất hiện nếu yêu cầu truy cập đang chờ xử lý không tồn tại.
   • Nếu bạn được chỉ định các phê duyệt đang chờ xử lý, chúng sẽ xuất hiện trong phần “Phê duyệt”.
   • Nhấp vào “Đánh giá” để thực hiện hành động đối với các phê duyệt đang chờ xử lý của bạn.
   • Nếu bạn có hoạt động liên quan đến nhận xét trong 30 ngày qua, bạn sẽ thấy chúng trong phần “Nhận xét”. Nhấp vào “Mở bình luận” để thực hiện hành động đối với các bình luận đang chờ xử lý.
    • Thông báo nhận xét xuất hiện nếu bạn 1) đăng ký nhận thông báo, 2) tham gia vào chuỗi nhận xét cụ thể hoặc 3) được đề cập trong nhận xét trong tệp đó.

Thời gian triển khai 

 • Miền phát hành nhanh: Triển khai mở rộng (có thể dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 năm 2023
 • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2023

Tính khả dụng 

 • Dành cho tất cả khách hàng Google Workspace

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099