bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Meet bổ sung cài đặt quản lý mới dành cho quản trị viên

Có gì thay đổi

Thông qua cài đặt mới trong Bảng điều khiển dành quản trị viên, quản trị viên hiện có thể kiểm soát quyền truy cập vào các tính năng sau của Google Meet:

  • Chat
  • Present
  • Q&A
  • Polls

Các cài đặt mới này có sẵn trong các phiên bản Google Workspace có bao gồm tính năng quản trị viên. Xem bên dưới để biết thêm thông tin.

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao lại quan trọng

Trước đây, chỉ người tổ chức cuộc họp và người đồng chủ trì mới có thể kiểm soát quyền truy cập vào các tính năng này trên nền tảng mỗi cuộc họp riêng biệt. Giờ đây, quản trị viên sẽ có thể chỉ định những tính năng tương tác của Meet mà người dùng của họ có thể truy cập. 

Các tính năng này cung cấp cho quản trị viên nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách Google Meet được sử dụng trong tổ chức của họ. Ví dụ: trong trường học, các cài đặt này cho phép bạn kiểm soát việc học sinh có thể bật tính năng trình bày hoặc gửi tin nhắn trò chuyện trong các cuộc họp video hay không. Trong môi trường kinh doanh, cụ thể là tại các cuộc họp ở các công ty lớn, sẽ rất hữu ích nếu cho phép người tổ chức sự kiện kiểm soát việc có tiến hành thăm dò ý kiến hoặc Hỏi và Đáp trong các cuộc họp video hay không.

Thông tin thêm

Sau khi quản trị viên tắt quyền truy cập vào một tính năng cụ thể, cài đặt này sẽ được áp dụng cho tất cả các cuộc họp mới và đang diễn ra của người dùng trong đơn vị tổ chức đã chỉ định.

Người dùng cuối sẽ không truy cập được các tính năng bị tắt — Xem  Help Center để thêm thông tin

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Các tính năng này được bật 1 cách mặc định. Quyền truy cập vào các tính năng này có thể được kiểm soát ở cấp OU trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Apps > Google Workspace > Google Meet > Meet safety settings. Truy cập Help Center để tìm hiểu thêm về cài đặt quản trị viên của Google Meet.Google Meet bổ sung cài đặt quản lý mới dành cho quản trị viên
  • Người dùng cuối: Quản trị viên của bạn sẽ xác định quyền truy cập vào các tính năng  present, chat, Q&A, và polling trong Google Meet.

Thời gian triển khai

  • Miền phát hành nhanh và theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 năm 2022

Tính khả dụng

  • Có sẵn cho tất cả các phiên bản Google Workspace có Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
  • Bạn sẽ thấy quản trị viên bật tắt các tính năng của Google Meet có sẵn cho phiên bản Google Workspace cụ thể của bạn.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099