bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Meet bổ sung phụ đề cho các bản record video

Có gì thay đổi

Nếu đang sử dụng phụ đề trong Google Meet, thì giờ đây, bạn có tùy chọn đưa những phụ đề đó vào bản ghi cuộc họp. Bao gồm phụ đề trong bản ghi cuộc họp của bạn có thể giúp làm cho chúng hữu ích hơn và dễ tiếp cận hơn đối với những người tham gia cuộc họp.

Tùy chọn đưa chủ đề vào bản ghi cuộc họp
Tùy chọn đưa chủ đề vào bản ghi cuộc họp

Lưu ý rằng để ghi lại cuộc họp, tính năng này phải được bật bởi quản trị viên của bạn và bạn phải:

  • Người chủ trì cuộc họp.
  • Một phần của tổ chức chủ trì. Lưu ý rằng nếu tính năng quản lý người tổ chức được bật, thì bạn cần phải là người đồng tổ chức cuộc họp để sử dụng tính năng này.
  • Được thăng cấp thành người đồng tổ chức nếu bạn không thuộc tổ chức của người tổ chức cuộc họp.
  • Một giáo viên hoặc đồng giáo viên cho các cuộc họp được tạo thông qua Google Lớp học.

Bắt đầu

Thời gian triển khai

  • Miền Phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) Ngày 8 tháng 2 năm 2023
  • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2023

Khả dụng

  • Dành cho khách hàng Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, bản nâng cấp Teaching and Learning Upgrade

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc cần hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật, bạn có thể liên hệ Gimasys – Premier Partner của Google tại Việt Nam theo thông tin:

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099