bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Meet: cải thiện và thay đổi 1 số tính năng trong livestreams

Điều gì đang thay đổi

Google hiện đang cải thiện live streams cho Google Meet với 2 tính năng mới:

 • Luồng live streams giữa nhiều miền: Trước đây, chỉ khách trong tổ chức của bạn mới có thể xem live stream. Giờ đây, quản trị viên có thể chỉ định miền Google Workspace đáng tin cậy cho các luồng live streams của Google Meet. Sau khi được thêm, bạn cũng có thể mời người dùng trong các miền đáng tin cậy đó xem các live streams do tổ chức của bạn thực hiện.
 • Phụ đề  live streams: Giờ đây, người dùng có tùy chọn bật phụ đề khi bắt đầu live stream. Khi ra mắt, phụ đề cho live streams sẽ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Lưu ý rằng phụ đề đã có sẵn cho các cuộc gọi video trên Google Meet..

Ai chịu ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao lại quan trọng

Nhiều công ty có các cuộc họp quan trọng đòi hỏi phải truyền tải thông điệp đến các nhóm lớn người, chẳng hạn như khóa đào tạo chung tay hoặc tổng kết toàn công ty. Với tính năng live stream cho Google Meet, tối đa 100.000 người dùng (hoặc 10.000 trong một số phiên bản) có thể xem cuộc họp từ web hoặc thiết bị di động của họ.

Live streams giữa nhiều miền cho phép bạn mở rộng lượng người xem live streams không chỉ cho khách trong tổ chức của bạn mà còn cho khách trong một miền Workspace đáng tin cậy khác.

Phụ đề trong live streams có thể giúp người dùng khiếm thích hoặc khó nghe dễ tiếp cận hơn, và có thể giúp những người dùng khác thích đọc văn bản hơn là nghe hiểu thêm từ cuộc họp.

Phụ đề cho phép người dùng đọc những gì đang được nói trong live stream
Phụ đề cho phép người dùng đọc những gì đang được nói trong live stream

Bắt đầu

 • Quản trị viên:
  • Hỗ trợ live streams giữa nhiều miền: Sử dụng nội dung trong Help Center của Google để tìm hiểu cách thêm miền đáng tin cậy để live streaming trong Google Meet.
   • Lưu ý rằng bạn có thể thêm bất kỳ miền Workspace nào vào danh sách miền đáng tin cậy, nhưng Google khuyên chỉ nên thêm miền mà bạn sở hữu (chẳng hạn như các công ty con hoặc trường học trong khu của bạn), vì việc thêm miền có thể cấp quyền truy cập vào các luồng live streams cho bất kỳ ai có tài khoản trong các miền đáng tin cậy đó.
 • Phụ đề trong  live streams: Không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên ở tính năng này.
 • Hãy truy cập Help Center của Google để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt tính năng live stream cho tổ chức của bạn.
 • Người dùng cuối:
  • Hỗ trợ live streams giữa nhiều miền: Sẽ khả dụng nếu được quản trị viên của bạn cho phép. Nếu có, hãy sử dụng Help Center của Google để tìm hiểu về cách live streams cuộc họp video.
  • Phụ đề trong  live streams: Tính năng này có sẵn theo mặc định cho tất cả người dùng có sẵn live streams. Để sử dụng phụ đề trong live streams ở một cuộc họp cụ thể, trước tiên, những người tham gia cuộc họp phải bật phụ đề live streams từ cuộc họp chính. Sử dụng Help Center của Google để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phụ đề với live stream.

Thời gian triển khai

Live streams giữa nhiều miền

 • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2021
 • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 năm 2021

Khả dụng

 • Khả dụng cho các khách hàng của Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching và Learning Upgrade, và Education Plus
 • Không áp dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099