bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Meet cải tiến báo cáo về người tham dự cuộc họp

Tổng quan

Trước đây, Google đã khởi chạy báo cáo tham dự trong Google Meet cho các cuộc họp ở cấp độ giáo dục. Google hiện đang thực hiện một số cải tiến để cung cấp nhiều hơn quyền truy cập, kiểm soát và khả năng hiển thị đối với các báo cáo cuộc họp và phát trực tiếp. Cụ thể, chúng tôi đang thêm:

 • Dữ liệu lượng người xem phát trực tiếp. Giờ đây, báo cáo bao gồm dữ liệu về người xem phát trực tiếp sẽ ở trong một tab riêng biệt. Dữ liệu luồng trực tiếp sẽ bao gồm tổng số người xem cùng lúc và người xem trong xuyên suốt live stream.
 • Quản trị viên kiểm soát dựa trên việc theo dõi sự tham dự. Quản trị viên có thể chọn rằng đơn vị tổ chức có thể sử dụng tính năng theo dõi tham dự hay không.
 • Cài đặt mới để kiểm soát việc tạo báo cáo. Người tổ chức cuộc họp không thuộc các domains Giáo dục có thể chọn việc tạo báo cáo cho cuộc họp thông qua cài đặt trong cuộc họp hoặc từ sự kiện Calendar trước khi cuộc họp bắt đầu. Người tổ chức cuộc họp tại các domains Giáo dục sẽ tiếp tục tự động nhận báo cáo tham dự cho các cuộc họp có từ năm người tham gia trở lên.
 • Số lượng người xem trong cuộc gọi cho các sự kiện phát trực tiếp. Những người tổ chức live stream và những người tham dự cuộc họp (không phải người xem live stream) giờ đây sẽ thấy tổng số người tham gia live stream thông qua Google Meet từ máy tính để bàn hoặc máy tính cá nhân.
 • Báo cáo tham dự cho nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi đang cung cấp báo cáo tham dự cho các khách hàng của Google Workspace Essentials, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus. Trước đây, chúng chỉ có sẵn cho khách hàng Enterprise for Education.

Bắt đầu với báo cáo tham dự Google Meet

 • Quản trị viên
  • Theo mặc định, các báo cáo tham dự và live stream sẽ có sẵn theo mặc định cho người dùng của bạn, nhưng bạn có thể làm cho chúng không khả dụng với domain của bạn hoặc các đơn vị tổ chức và nhóm cụ thể. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý báo cáo tham dự cho tổ chức của bạn.
  • Số người xem trong cuộc gọi cho các live streams sẽ được BẬT theo mặc định và không thể tắt. Truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách phát trực tiếp cuộc họp video.
 • Người dùng cuối
  • Người dùng ở domain Enterprise for Education: Người tổ chức cuộc họp sẽ tiếp tục nhận báo cáo tự động cho các cuộc họp có năm người tham gia trở lên.
  • Người dùng ở các domains khác: Báo cáo tham dự sẽ được TẮT theo mặc định, nhưng người tổ chức cuộc họp có thể BẬT chúng cho bất kỳ cuộc họp nào bằng cách sử dụng cài đặt cuộc họp trong cuộc gọi hoặc sự kiện với Calendar trước cuộc gọi. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt báo cáo tham dự trong Google Meet.
  • Tất cả người dùng: Số lượng người xem trong cuộc gọi cho các live streams sẽ được BẬT theo mặc định và không thể tắt. Truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách phát trực tiếp cuộc họp video.

Google Meet cải tiến báo cáo về người tham dự cuộc họp

Ví dụ về báo cáo tham gia live streams

Số người xem live streams được hiển thị ở góc trên cùng bên trái của màn hình
Số người xem live streams được hiển thị ở góc trên cùng bên trái của màn hình

Tốc độ triển khai

Báo cáo dữ liệu phát trực tiếp:

 • Domain phát hành nhanh và theo lịch trình: Phát hành đầy đủ (1-3 ngày để tính năng xuất hiện) bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 năm 2020

Cài đặt để kiểm soát việc tạo báo cáo (chỉ dành cho các tổ chức phi Giáo dục):

 • Domain phát hành nhanh và theo lịch trình: Phát hành đầy đủ (1-3 ngày để tính năng xuất hiện)

Số lượng người xem trong cuộc gọi cho các live streams:

 • Domain phát hành nhanh và theo lịch trình: Phát hành đầy đủ (1-3 ngày để tính năng xuất hiện) bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 năm 2020

Tính khả dụng

 • Có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng của G Suite Enterprise for Education.
 • Không áp dụng cho Google Workspace Business Starter, Business Standard cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education và Nonprofits.

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099