Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Sites mới: Nhanh chóng tạo trang web thu hút hơn với bố cục theo phần

17/09/2018

Có gì mới: Google đang thêm các bố cục theo phần vào Google Sites mới. Bạn có thể sử dụng các bố cục này để thiết kế nhanh các trang web hoặc các phần của trang trên Google Sites. Với tính năng này, bạn có thể tạo trang web chuyên nghiệp dễ dàng và nhanh chóng hơn.

 

google sites mới

 

6 kiểu bố cục mẫu được tạo sẵn cho trang web của bạn

 

Khi khởi chạy, có sáu kiểu bố cục tùy chọn được tạo sẵn. Bạn sẽ tìm thấy chúng trong Insert menu bên phải của Google Sites. Để sử dụng chúng, chỉ cần kéo và thả bố cục đó vào trang. Tại đây, một phần mới sẽ được thêm vào trang web của bạn và được điền tự động với nội dung được sắp xếp phù hợp với bố cục. Sau đó, bạn có thể thêm nội dung của riêng mình và tùy chỉnh bố cục để biến nó thành của riêng bạn.

 

google sites mới

 

Khi mới khởi tạo, bạn sẽ thấy có 6 bố cục trang web được cung cấp sẵn

 

Cập nhật: Gimasys

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng