skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

New Google Sites: Quickly create more engaging websites with section layouts

What’s changing: Google đang thêm các bố cục theo phần vào the new Google sites. Bạn có thể sử dụng các bố cục này để thiết kế nhanh các trang web hoặc các phần của trang trên Google Sites. Với tính năng này, bạn có thể tạo trang web chuyên nghiệp dễ dàng và nhanh chóng hơn.

6 kiểu bố cục mẫu được tạo sẵn cho trang web của bạn

Khi khởi chạy, có sáu kiểu bố cục tùy chọn được tạo sẵn. Bạn sẽ tìm thấy chúng trong Insert menu bên phải của Google Sites. Để sử dụng chúng, chỉ cần kéo và thả bố cục đó vào trang. Tại đây, một phần mới sẽ được thêm vào trang web của bạn và được điền tự động với nội dung được sắp xếp phù hợp với bố cục. Sau đó, bạn có thể thêm nội dung của riêng mình và tùy chỉnh bố cục để biến nó thành của riêng bạn.

Khi mới khởi tạo, bạn sẽ thấy có 6 bố cục trang web được cung cấp sẵn

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099