Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Slides: Cải thiện bố cục trang với bảng điều khiển kích thước & vị trí

16/07/2018

Có gì mới?  Google đã thêm các bảng điều khiển mới để điều chỉnh kích thước và vị trí của các hình khối, hình ảnh, hộp văn bản (text box) và nhiều hơn thế nữa trong Google Slides.

Điều này được xây dựng khi Google cho khởi chạy từ tháng 4, khi Google thêm tính năng hướng dẫn và rulers (thước kẻ) để giúp bạn kiểm soát nhiều hơn đối với các vị trí cần căn chỉnh trong văn bản. Các tính năng này sẽ cung cấp sự kiếm soát chính xác trên các Slides, cho phép thiết kế các bản trình bày hấp dẫn và hiệu quả hơn. Các tùy chọn mới cho phép người dùng:

 

  • Cài đặt kích thước chính xác theo số hoặc tỉ lệ phần trăm

 

  • Điều chỉnh vị trí của các đối tượng (hình ảnh, khung chữ,…) trên slides

 

  • Xoay hoặc lật theo chiều ngang, chiều dọc hoặc đặt góc quay chính xác

 

  • Điều chỉnh kích thước và vị trí trong Slides.

 

Google Slides

 

Bạn có thể truy cập các bảng điều khiển mới thông qua:

 

 

  • Format menu >  Format options
  • Right click on object > Format options
  • Select object > Format options trong Toolbar.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng