Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Tasks sẽ trở thành một ứng dụng cốt lõi của G Suite

17/07/2018

Có gì mới: Đầu năm nay, Google đã giới thiệu một phiên bản hoàn toàn mới của Tasks vào gói dịch vụ G Suite. Tasks là nơi bạn có thể theo dõi công việc hằng ngày của mình, sắp xếp nhiều loại danh sách và kiểm tra các deadlines quan trọng bằng ứng dụng trên di động hoặc trên web.

Vào ngày 28/6/2018, Tasks ra mắt như một dịch vụ cốt lõi, độc lập trong G Suite. Tasks trước đây là một tính năng có sẵn của Gmail và Calendar, giờ đây Tasks sẽ mặc định được bật sẵn, nhưng tính năng này cũng có thể được tắt bất kỳ lúc nào trong Admin console, trong mục Apps > G Suite (Ứng dụng > G Suite).

 

Như một dịch vụ cốt lõi của G Suite, Tasks sẽ được đề cập trong bản thỏa thuận dịch vụ của G Suite và cũng sẽ cam kết mức độ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ giống như bất kỳ dịch vụ cốt lõi khác (Như Gmail, Drive, Docs, Sheets,…).

 

Google Task

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng