skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Tasks will become a core application of G Suite

What’s changing: Đầu năm nay, Google đã introduce một phiên bản hoàn toàn mới của Tasks vào gói dịch vụ G Suite. Tasks là nơi bạn có thể theo dõi công việc hằng ngày của mình, sắp xếp nhiều loại danh sách và kiểm tra các deadlines quan trọng bằng ứng dụng trên di động hoặc trên web.

Vào ngày 28/6/2018, Tasks ra mắt như một dịch vụ cốt lõi, độc lập trong G Suite. Tasks trước đây là một tính năng có sẵn của Gmail và Calendar, giờ đây Tasks sẽ mặc định được bật sẵn, nhưng tính năng này cũng có thể được tắt bất kỳ lúc nào trong Admin console, trong mục Apps > G Suite (Ứng dụng > G Suite).

Như một dịch vụ cốt lõi của G Suite, Tasks sẽ được đề cập trong bản thỏa thuận dịch vụ của G Suite và cũng sẽ cam kết mức độ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ giống như bất kỳ dịch vụ cốt lõi khác (Như Gmail, Drive, Docs, Sheets,…).

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099