Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Vault: Cải thiện khả năng tìm kiếm với lệnh đếm và tìm kiếm đã lưu

12/12/2018

Có gì mới? Trước khi bạn thực hiện một lệnh tìm kiếm tin nhắn Gmail trên Google Vault,  bạn có thể xem được số lượng kết quả mà hệ thống sẽ trả về theo trường thông tin mà bạn tìm – qua đó giúp bạn lên kế hoạch cho các bước tiếp theo. Với lần cập nhật mới này, bên cạnh tổng số kết quả sẽ trả về, bạn còn có thể thấy số lượng tài khoản khớp với yêu cầu. Từ đây, bạn có thể tải xuống danh sách chứa các tài khoản đó và số lượng tin nhắn khớp với yêu cầu.

Tính năng này sẽ giúp bạn quyết định các đối tượng liên quan trong quá trình điều tra. (Lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng khi bạn tìm kiếm các tin nhắn Gmail).

 

Google Vault - Lệnh tìm kiếm

 

Tự động lưu lại lệnh tìm kiếm của bạn với Vault Matter API

Bên cạnh những tính năng trên, Google cũng cho phép admin lên chường trình để đọc, tạo và xóa những lệnh tìm kiếm đã được lưu với Vault Matter API. Tính nwang này sẽ giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng sao lưu các lệnh tìm kiếm và từ đó tiết kiệm thời gian.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng