bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

[Update] Google Vault cập nhật giao diện mới

Thông tin chung

Google đã thiết kế một giao diện mới cho Google Vault, giúp cho việc điều hướng dễ dàng hơn và bao gồm các tính năng năng suất mới để hoàn thành tác vụ nhanh hơn. Để trải nghiệm sử dụng ngay giao diện mới, hãy truy cập vào vault.google.com và đăng nhập bằng tài khoản quản trị Google Workspace của bạn.

Giao diện mới bao gồm tất cả các chức năng cốt lõi từ giao diện cổ điển và không ảnh hưởng đến thiết lập Google Vault hiện tại của bạn. Các cải tiến giao diện chính bao gồm:

  • Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên, bạn sẽ được chuyển đến trang chủ có tối đa ba tùy chọn (tùy thuộc vào quyền của bạn): Lưu giữ, Vấn đề và Báo cáo.
  • Khi bạn thiết lập quy tắc lưu giữ và quy trình lưu giữ, quy trình từng bước với các chú giải công cụ khác sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình.
  • Các quy tắc lưu giữ tùy chỉnh, lưu giữ và kết quả tìm kiếm được liệt kê trong các bảng có thể sắp xếp, có thể lọc. Điều này giúp bạn dễ dàng hiểu phạm vi của các chính sách quản lý thông tin và kết quả tìm kiếm của mình.
  • Khi bạn khám phá các kết quả tìm kiếm và giữ các báo cáo, bạn giữ nguyên ngữ cảnh của mình. Nhấp vào một mục sẽ mở ra một bảng điều khiển bên cạnh thay vì đưa bạn đến một trang mới.

Giao diện cổ điển vẫn có sẵn tại ediscovery.google.com. Các vấn đề, quy tắc lưu giữ và dữ liệu nhật ký kiểm tra sẽ đồng bộ hóa giữa các giao diện và có sẵn ở cả hai nơi cho đến khi ediscovery.google.com ngừng hoạt động. Google sẽ cung cấp thêm chi tiết về sự thay đổi này trên blog Cập nhật không gian làm việc trước ít nhất ba tháng.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Giao diện mới có sẵn tại vault.google.com. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý Google Vault cho tổ chức của bạn. Lưu ý rằng người dùng trong giao diện cổ điển có thể thấy biểu ngữ mời họ dùng thử giao diện mới bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 năm 2020.
  • Người dùng cuối: Không có tác động của người dùng cuối.

Google Vault cập nhật giao diện mới 1

Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên, bây giờ bạn sẽ thấy trang chủ có tối đa ba tùy chọn: Giữ chân, Vấn đề và Báo cáo.

Google Vault cập nhật giao diện mới 2

Các quy tắc tùy chỉnh hiện được liệt kê trong một bảng có thể sắp xếp, có thể lọc.

Google Vault cập nhật giao diện mới 3

Bạn sẽ thấy một giao diện mới để tạo và quản lý các quy tắc.

Thời gian phát hành 

  • Khả dụng cho tất cả mọi người 

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus, khách hàng G Suite Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofit cũng như khách hàng có giấy phép tiện ích bổ sung Vault
  • Không có sẵn cho khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter và Business Standard, cũng như khách hàng G Suite Basic.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099