Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Vault: Dễ dàng sao chép lệnh Hold trong Gmail sang Hangouts Chat

18/03/2019

Có gì mới? Như đã thông báo từ trước, bắt đầu từ 16/4/2019, lệnh Mail retention rule (quy định lưu trữ email) và hold (lệnh giữ) sẽ dừng bảo vệ những tin nhắn trong Hangouts classic. Thay vào đó, quy tắc lưu trữ và lệnh Hold của Hangouts Chat sẽ bảo về các tin nhắn trong cả Hangouts classic và Chat. Để tiếp tục bảo vệ các tin nhắn trong Hangouts classic, trước ngày 16/4/2019, bạn cần sao chép bất kì lệnh Hold nào đang tồn tại trong Mail (mà đang áp dụng cho cả tin nhắn trong Hangouts classic) và áp dụng chúng cho Hangouts Chat trong Google Vault. Giờ đây, Google sẽ triển khai một tính năng mới trong Vault để giúp bạn sao chép lệnh Hold từ Mail vào Hangouts Chat, chỉ với một vài click.

 

Những ai chịu ảnh hưởng?

Chỉ những Admin của Vault

 

Tại sao bạn nên sử dụng tính năng này?

Tính năng này giúp bạn đảm bảo rằng: tất cả tin nhắn trong Hangouts classic và Hangouts Chat được bảo vệ bới cùng một chính sách Vault mà hiện tại đang bảo vệ Hangout classic.

 

Cách bắt đầu sử dụng tính năng này

  • Với Admin: Trong Vault:
    • Từ danh sách Vault matter: click vào bất kì matter nào mà có thể chứa lệnh Hold cho Gmail. Khi xem danh sách các lệnh Hold trong matter này, bạn có thể lựa chọn nhiều lệnh Hold của email cùng một lúc.
    • Lựa chọn Mail hold và click Copy holds to Hangouts Chat.

 

Google vault

 

  • Với người dùng cuối: Không cần làm gì

 

Các thông tin bổ sung

Hãy lưu ý rằng Hangouts Chat không hỗ trợ lệnh Hold dựa trên khoảng thời gian và loại từ khóa, vì vậy chúng sẽ không thể được sao chép với Hold. Bạn cũng có thể lựa chọn để mở rộng lệnh Hold này nhằm bảo vệ cả những đoạn hội thoại gắn liền với những yếu tố canh giữ trong phòng.

 

Thêm vào đó, nếu bạn có một số lượng lớn lệnh Hold đang được đặt ra, bạn có thể sử dụng Vault API để sao chép nhiều lệnh hold cùng một lúc.

 

Các liên kết hữu ích

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng