bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Workspace cho phép chia sẻ thư mục trong Shared Drive

Tính năng chia sẻ thư mục trong Shared Drive của Google Workspace

G Suite đổi tên thành Google Workspace đồng thời cập nhật nhiều tính mới, tối ưu tính năng Google Workspace hỗ trợ người dùng. Giờ đây, bạn có thể chia sẻ các thư mục trong Shared Drive. Trước đây, tính năng này đã có ở phiên bản beta. 

Shared Drive trao quyền cho các nhóm và tổ chức lưu trữ, truy cập và cộng tác trên các tệp. Với lần khởi chạy này, bạn có thể chia sẻ một thư mục cụ thể với những người dùng khác hoặc nâng cấp quyền truy cập của thành viên để cung cấp cho người dùng quyền bổ sung trên các thư mục cụ thể trong bộ nhớ dùng chung.

Khi ra mắt, tính năng này có sẵn thông qua Drive trên web, API Drive, Tệp Drive trực tuyến (v. 42+) và các ứng dụng Google Drive mới nhất dành cho iOS (v. 4.2020.36202+) và Android (v. 2.20.321 +). Nó sẽ có sẵn thông qua hệ thống tệp gốc trên Chrome OS với bản phát hành sắp tới. 

Xem thông báo beta của Google để biết thêm chi tiết và các ví dụ về cách bạn có thể sử dụng tính năng này.

Google Workspace cho phép chia sẻ thư mục trong Shared Drive

Một số cập nhật và lời nhắc từ bài đăng beta:

  • Vai trò người nhận xét khả dụng trong Drive của tôi: Để điều chỉnh Drive của tôi và các Bộ nhớ dùng chung, vai trò ‘Người nhận xét’ hiện sẽ khả dụng cho các thư mục trong Drive của tôi. Trước đây, chỉ có Trình xem và Trình chỉnh sửa.
  • Cần có vai trò người quản lý để di chuyển thư mục giữa các Bộ nhớ dùng chung: Như đã giải thích trong bài trước của chúng tôi, việc di chuyển các thư mục giữa các bộ nhớ dùng chung chỉ được phép cho người dùng là người quản lý trên cả vị trí gốc cũng như vị trí đích.

Ai có thể chia sẻ thư mục trong Shared Drive?

Thời gian phát hành

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 năm 2020
  • Miền phát hành theo lịch trình: Phát hành dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 năm 2020

Khả dụng với gói Google Workspace (G Suite cũ) nào?

  • Khả dụng với khách hàng G Suite Business, G Suite Enterprise, G suite for Education Workspace, G Suite Enterprise for Education, G Suite cho tổ chức phi lợi nhuận và G Suite Essentials
  • Không khả dụng với Basic

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099