bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google workspace cho phép lọc nhật ký kiểm tra và báo cáo sử dụng theo nhóm

Lọc Nhật Ký Kiểm Tra – Tính Năng Google Workspace

Giờ đây, bạn có thể lọc nhật ký kiểm tra và báo cáo sử dụng theo các nhóm cụ thể. Khi bạn thêm nhóm mới hoặc nhóm hiện có vào danh sách cho phép, sau đó bạn có thể lọc để xem các sự kiện trong nhật ký hoặc báo cáo sử dụng theo nhóm cụ thể đó. 

Điều này có thể làm cho việc tìm các mục nhật ký hiệu quả hơn, đồng thời cho phép bạn tập trung vào một đối tượng mục tiêu cụ thể nhanh chóng và dễ dàng hơn để hiểu rõ hơn về thông tin tài khoản người dùng, việc sử dụng ứng dụng, và bảo mật

Bắt đầu 

Lọc nhật ký kiểm tra và báo cáo sử dụng theo nhóm

Tốc độ triển khai 

Lọc nhật ký kiểm tra khả dụng với gói khách hàng nào?

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099