Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Hai phương thức thông báo trên Admin Console sẽ dừng vào 31/12/2018

08/01/2019

Có gì mới? Vào ngày 31/12/2018, Google sẽ xóa bỏ hai phương thức thông báo trong Admin console của G Suite:

  • Biểu tượng chiếc chuông trong Admin Console trong giao diện Web (xem hình bên dưới)
  • Thông báo đẩy (push notification) từ ứng dụng Google Admin trên hệ điều hành Android và iOS.

Bạn vẫn sẽ nhận được những thông báo liên quan đến tài khoản thông qua email. Hãy vào Help Center để biết rõ hơn về cách thiết lập và quản lý thông báo qua email cho admin G Suite.

 

Admin console

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng