skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

The two notification methods on the Admin Console will stop on December 31, 2018

What’s new: Vào ngày 31/12/2018, Google sẽ xóa bỏ hai phương thức thông báo trong Admin console của G Suite:

  • Biểu tượng chiếc chuông trong Admin Console trong giao diện Web (xem hình bên dưới)
  • Thông báo đẩy (push notification) từ ứng dụng Google Admin trên hệ điều hành Android và iOS.

Bạn vẫn sẽ nhận được những thông báo liên quan đến tài khoản thông qua email. Hãy vào Help Center để biết rõ hơn về cách thiết lập và quản lý thông báo qua email cho admin G Suite.

Hai phương thức thông báo trên Admin Console sẽ dừng vào 31/12/2018 (1)

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099