Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Hangouts Chat: Sử dụng biểu tượng cảm xúc emoji

17/09/2018

Có gì mới?: Giờ đây, bạn có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc để trả lời mọi tin nhắn trò chuyện trong Hangouts. Các biểu tượng cảm xúc cho phép bạn phản ứng nhanh chóng và sáng tạo với bất kỳ thông điệp nào để thể hiện sự hỗ trợ, hài hước hay đồng cảm. Ví dụ: bạn có thể sử dụng chúng để kỷ niệm tin vui, thừa nhận yêu cầu, tham gia cuộc thăm dò nhanh và hơn thế nữa.

 

Hangouts Chat

 

Cách giao tiếp, trao đổi thông tin tại nơi làm việc đang thay đổi, và các phương thức giao tiếp có cảm xúc thường được ưu tiên hơn là văn bản đơn giản thông thường. Đặc biệt, biểu tượng cảm xúc là một cách thú vị và hiệu quả để thể hiện chính xác suy nghĩ và cảm xúc của mình, qua đó giúp bạn xây dựng các mối liên kết cá nhân mạnh mẽ hơn với đồng nghiệp.

 

Để sử dụng các phản ứng trong Chat trên web, di chuột qua bất kỳ tin nhắn nào và nhấp vào biểu tượng “Add reaction” (Thêm phản hồi). Trên thiết bị di động, nhấn và giữ vào thông báo mong muốn để xem biểu tượng “Add reaction” (Thêm phản hồi).

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng