Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Khởi chạy nổi bật: Gửi email như là phần đính kèm trong Gmail

15/01/2020

Có gì thay đổi

Bây giờ bạn có thể đính kèm email vào các email khác trong Gmail mà không cần tải xuống trước.

 

gửi email như tệp đính kèm

 

Để chèn email trong một chủ đề mới, kéo và thả chúng vào cửa sổ nháp.

 

gửi email như tệp đính kèm

Một cách khác để chèn email trong một chủ đề mới là chọn các email và sau đó từ menu tràn (ba chấm), chọn Chuyển tiếp làm tệp đính kèm

 

 

gửi email như tệp đính kèm

 

Để trả lời một chủ đề hiện có, bạn có thể bật ra cửa sổ soạn thảo và sau đó kéo và thả email đến nó.

 

Ai bị ảnh hưởng

Người dùng cuối 

 

Tại sao lại sử dụng

Google đã lắng nghe khách hàng chia sẻ rằng có những tình huống đính kèm email có ý nghĩa hơn là chuyển tiếp các email riêng biệt, như muốn chuyển tiếp nhiều thư liên quan đến một chủ đề. Với chức năng mới này, bạn có thể làm chính xác điều đó. Gửi email dưới dạng tệp đính kèm cho phép bạn viết thông báo email tóm tắt cho người nhận và đính kèm bộ email hỗ trợ mà người nhận có thể trực tiếp mở trong ứng dụng thư khách của họ.

 

Làm sao để bắt đầu

  • Quản trị viên: Không phải làm gì
  • Người dùng cuối: Bạn sẽ biết tính năng này khả dụng với bạn khi bạn thấy tùy chọn “Chuyển tiếp dưới dạng tệp đính kèm” trong menu dấu ba chấm. Thực hiện theo các bước trong bài viết Trung tâm trợ giúp này.

 

Thông tin thêm

Khi email được gửi dưới dạng tệp đính kèm:

  • Các email đính kèm trở thành một tập tin .eml.
  • Bạn có thể đính kèm bao nhiêu email tùy thích.
  • Khi bạn nhấp vào tệp đính kèm email .eml, nó sẽ mở trong một cửa sổ mới.

 

 

Nguồn: Gimasys.

 

 

 

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng