bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Khôi phục tài khoản đã xóa trong admin console

Thông tin nhanh

Đối với những doanh nghiệp có dưới 100 người dùng đang hoạt động, giờ đây bạn sẽ có thể biết thời điểm gần đây bạn đã xóa người dùng trong tổ chức của mình trên thẻ “Người dùng” trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Nếu bạn nhấp vào số được hiển thị, bạn có thể xem danh sách những người dùng đã bị xóa gần đây và còn bao nhiêu ngày nữa cho đến khi dữ liệu của họ bị xóa vĩnh viễn.

Trước đây, Quản trị viên sẽ phải lọc những người dùng bị xóa gần đây trên trang Danh sách người dùng để xem xét bất kỳ người dùng nào có sẵn để được khôi phục – bản cập nhật này giúp thông tin quan trọng này sẵn có hơn cho những khách hàng chủ yếu sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý người dùng.

Ngoài ra, đối với tất cả khách hàng, quản trị viên hiện có thể chọn “Người dùng đã xóa gần đây” từ menu “Thêm” trên trang Danh sách người dùng để nhanh chóng kiểm tra xem có bất kỳ người dùng nào bị xóa gần đây hay không.

Khôi phục tài khoản đã xóa trong admin console

Đối với những cập nhật này giúp Quản trị viên dễ dàng cập nhật thông tin về những người dùng bị xóa gần đây của họ và thực hiện hành động nếu cần, chẳng hạn như khôi phục người dùng để giữ lại tài khoản của họ hoặc chuyển dữ liệu sang tài khoản khác.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ có sẵn theo mặc định. 
  • Người dùng cuối: Không có tác động của người dùng cuối.

Thời gian triển khai

  • Miền phát hành nhanh và phát hành theo lịch trình: Tính năng này hiện có sẵn cho tất cả người dùng.

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099