bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Làm thế nào để xóa “không gian” trong Google Chat

Có gì thay đổi 

Google sẽ đưa khả năng xóa không gian đã đặt tên trong Google Chat vào các phiên bản Business Standard và Business Starter của Google Workspace. Dự định tính năng này sẽ mở rộng khả năng này cho nhiều phiên bản Google Workspace hơn vào năm tới.

Với khả năng này, người tạo không gian hoàn toàn có thể xóa nó khỏi Trò chuyện, bao gồm tất cả nội dung thuộc sở hữu của không gian, nhiệm vụ trong phòng cũng như các tệp và tệp đính kèm không được lưu ở nơi khác. Ngoài ra, các thành viên sẽ không thể truy cập không gian, tệp của nó hoặc danh sách thành viên sau khi nó đã bị xóa.

Làm thế nào để xóa "không gian" trong Chat

Ai bị ảnh hưởng

Người dùng cuối

Tại sao lại quan trọng

Thông qua việc xóa, bạn có thể dễ dàng điều hướng và luôn cập nhật các không gian phù hợp nhất của mình và loại bỏ sự lộn xộn trong Google Trò chuyện. 

Thông tin thêm

Lưu ý quan trọng: Tính năng này không khả dụng cho các phiên bản Google Workspace có Google Vault. Nếu bạn nâng cấp từ Google Workspace Business Standard hoặc Business Starter lên phiên bản hỗ trợ Google Vault, bạn sẽ mất khả năng xóa các Spaces đã đặt tên.

Chúng tôi dự đoán rằng tính năng này sẽ có sẵn cho tất cả các phiên bản Google Workspace vào năm 2022. Chúng tôi sẽ cung cấp bản cập nhật trên Blog cập nhật không gian làm việc khi có sẵn

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có cài đặt quản trị viên cho tính năng này
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Để xóa một khoảng trắng, từ menu thả xuống, hãy nhấn “Xóa Không gian”. Chỉ người tạo ra căn phòng mới có khả năng này và sẽ xóa không gian cho mọi người.

Thời gian bắt đầu

  • Các miền phát hành nhanh và phát hành theo lịch trình :: Phát hành dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 năm 2021

Tính khả dụng

  • Có sẵn cho khách hàng Google Workspace Business Standard, G Suite Basic và Business Starter
  • Không khả dụng với Google Workspace, Google Workspace Essentials, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng Doanh nghiệp

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099