bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Mở rộng cho tất cả khách hàng G Suite được sử dụng các tính năng nâng cao của Google Meet đến 30/9/2020

Có gì thay đổi

Tháng trước, Google đã thông báo cho phép tất cả khách hàng G Suite (G Suite Basic, Business, Education và Nonprofit) được sử dụng miễn phí các tính năng cao cấp của Google Meet đến tháng 7/2020. Nhưng hiện tại, Google đã mở rộng ưu đãi này đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 để đảm bảo các doanh nghiệp, tổ chức và nhà giáo dục tiếp tục công việc của họ trong cuộc khủng hoảng này.

Ngoài ra, Google đã loại bỏ từ Hangouts trong tên của Google Meet. Bạn sẽ bắt đầu thấy sự thay đổi này được phản ánh trong sản phẩm và trên các tài nguyên trong vài tuần tới.

Cách tạo cuộc họp trực tuyến với Hangouts Meet - G Suite
Cách tạo cuộc họp trực tuyến với Hangouts Meet – G Suite

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao lại quan trọng

Google hy vọng tiện ích mở rộng này giúp khách hàng của chúng tôi dễ dàng hoạt động hơn trong cuộc khủng hoảng này. Google cũng nhận ra rằng khi công việc và học tập ngày càng được thực hiện từ xa, việc duy trì an ninh và kiểm soát trên toàn tổ chức của bạn là điều tối quan trọng hơn.

Bắt đầu

Quản trị viên: Nếu bạn chưa thực hiện được điều này, hãy bật Cuộc gọi video cho tổ chức của bạn. Sau đó bạn có thể bật phát trực tiếp và ghi âm.

  • G Suite Basic, Business, and Nonprofit customers: Các tính năng nâng cao này được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ tên miền, OU hoặc nhóm.
  • G Suite for Education customers: Các tính năng nâng cao này được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ tên miền, OU hoặc nhóm. 
  • G Suite Enterprise and Enterprise for Education customers: Các tính năng này đã có sẵn trong miền của bạn và sẽ tiếp tục tôn trọng các cài đặt hiện tại của bạn.

Người dùng cuối: Sau khi được bật trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, người dùng cuối có thể phát trực tiếp và ghi lại các cuộc họp. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách phát trực tiếp và ghi lại cuộc họp.

Tốc độ triển khai

  • Truy cập miễn phí các tính năng nâng cao hiện có sẵn cho tất cả khách hàng của G Suite (Google Workspace).

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho tất cả mọi người

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099