Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Nhúng HTML và Javascript trong Google Sites mới

11/01/2018

Có gì mới: Gần đây Google đã chho phép nhúng trang web dưới dạng iframe ở Google Sites mới. Với tính năng mới này, Google mang lại cho chúng ta thêm 1 công cụ để tùy chỉnh trang web- Ngay bây giờ bạn có thể nhúng trực tiếp HTML và mã JavaScript vào trang web của mình.

 

Nhúng HTML và Javascript vào Google Sites mới

 

Để bắt đầu, chọn Embed trong Insert menu và chọn Embed Code.

 

Cập nhật: Gimasys

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng