skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Embed HTML and JavaScript in the new Google Sites

What’s new:

Gần đây Google đã cho phép nhúng trang web dưới dạng iframe ở Google Sites mới. Với tính năng mới này, Google mang lại cho chúng ta thêm 1 công cụ để tùy chỉnh trang web- Ngay bây giờ bạn có thể nhúng trực tiếp HTML và mã JavaScript vào trang web của mình.

Embed HTML and JavaScript in the new Google Sites

To get started, select Embed from the Insert menu and choose Embed Code.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099