Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Nhúng phần tìm kiếm trong Google+ vào Google Sites mới

18/02/2019

Có gì mới? Giờ đây bạn có thể nhúng một luồng các bài đăng từ phần tìm kiếm của Google+ vào Google Sites phiên bản mới. Tính năng tìm kiếm này có thể chứa các từ khóa đơn giản hoặc nâng cao.

 

Những ai chịu ảnh hưởng?

Người dùng cuối

 

Cách bắt đầu sử dụng tính năng này

Khi bạn nhúng một luồng thông tin từ Google+, người dùng sẽ nhìn thấy chính xác những nội dung đó, dù họ đang xem từ plus.google.com hoặc trong một phần nhúng trên trang Google Sites. Họ sẽ có thể tương tác với những nội dung này, và tương tác đó sẽ hiện lên tại cả hai nơi. Điều này sẽ giúp bạn tạo được nhiều trang web thu hút hơn bằng những nội dung thú vị từ Google+.

 

Bằng cách nhúng những luồng thông tin từ tính năng tìm kiếm của Google+, bạn cũng có thể nhúng những bài đăng từ các người dùng cụ thể, hoặc bạn có thể nhúng một luồng Google+ mà nó tạo ra nhiều post từ nhiều cộng đồng G+. Người dùng sẽ có thể xem nội dung và tương tác với chúng nếu họ thích.

 

Cách bắt đầu sử dụng tính năng này

 

Các liên kết hữu ích

Help Center: Thêm các tệp tin Google, video và các dữ liệu khác vào Google Sites.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng