skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Embed Google+ search in new Google Sites

What’s new:

Giờ đây bạn có thể nhúng một luồng các bài đăng từ phần tìm kiếm của Google+ vào Google Sites phiên bản mới. Tính năng tìm kiếm này có thể chứa các từ khóa đơn giản hoặc nâng cao.

Who’s impacted

End users

How to get started

Khi bạn nhúng một luồng thông tin từ Google+, người dùng sẽ nhìn thấy chính xác những nội dung đó, dù họ đang xem từ plus.google.com hoặc trong một phần nhúng trên trang Google Sites. Họ sẽ có thể tương tác với những nội dung này, và tương tác đó sẽ hiện lên tại cả hai nơi. Điều này sẽ giúp bạn tạo được nhiều trang web thu hút hơn bằng những nội dung thú vị từ Google+.

Bằng cách nhúng những luồng thông tin từ tính năng tìm kiếm của Google+, bạn cũng có thể nhúng những bài đăng từ các người dùng cụ thể, hoặc bạn có thể nhúng một luồng Google+ mà nó tạo ra nhiều post từ nhiều cộng đồng G+. Người dùng sẽ có thể xem nội dung và tương tác với chúng nếu họ thích.

How to get started

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099