Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Nhúng tệp từ Google Drawings vào Google Docs

19/02/2019

Có gì mới? Giờ đây bạn có thể chèn các hình ảnh từ Google Drawings (được lưu trong Drive) vào trong Google Docs, cũng như cập nhật nội dung của những hình này nếu chúng được liên kết với file gốc. Khi bức hình gốc được cập nhật, bạn sẽ thấy một nút “Update” xuất hiện ở góc trên bên phải của bức hình

 

Google Drawings

 

Những ai chịu ảnh hưởng

Người dùng cuối

 

Tại sao bạn nên sử dụng tính năng này

Thay vì phải tự tạo ra các bức hình trong một tài liệu, bạn hoàn toàn có thể nhúng các bức hình được lưu sẵn trong Drive vào file tài liệu đó, và cập nhật nội dung của bức hình đó khi chúng thay đổi. Khi bạn chèn một bức hình, nó sẽ được đặt vào trong tài liệu, nhưng được liên kết trực tiếp với file gốc trong Google Drawings. Bằng các sử dụng nút “Update”, bạn có thể cập nhật nội dung của bức hình này chỉ với một click (nếu những thay đổi được tạo ra trực tiếp từ file gốc). Bạn cũng có thể lựa chọn không liên kết với file gốc sau một thời điểm cụ thể.

 

Cách bắt đầu sử dụng tính năng này

  • Với admin: Không cần làm gì cả
  • Với người dùng cuối: Tính năng này có thể được truy cập từ mục Insert trên menu của Docs. Với những hướng dẫn cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo tại Help Center.

 

Những liên kết hữu ích

Help Center: Tạo, chèn và sửa các tệp drawing (hình vẽ)

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng