skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Embedding files from Google Drawings into Google Docs

What’s new: Giờ đây bạn có thể chèn các hình ảnh từ Google Drawings (được lưu trong Drive) vào trong Google Docs, cũng như cập nhật nội dung của những hình này nếu chúng được liên kết với file gốc. Khi bức hình gốc được cập nhật, bạn sẽ thấy một nút “Update” xuất hiện ở góc trên bên phải của bức hình

 

Google Drawings

 

Những ai chịu ảnh hưởng

End users

 

Tại sao bạn nên sử dụng tính năng này

Thay vì phải tự tạo ra các bức hình trong một tài liệu, bạn hoàn toàn có thể nhúng các bức hình được lưu sẵn trong Drive vào file tài liệu đó, và cập nhật nội dung của bức hình đó khi chúng thay đổi. Khi bạn chèn một bức hình, nó sẽ được đặt vào trong tài liệu, nhưng được liên kết trực tiếp với file gốc trong Google Drawings. Bằng các sử dụng nút “Update”, bạn có thể cập nhật nội dung của bức hình này chỉ với một click (nếu những thay đổi được tạo ra trực tiếp từ file gốc). Bạn cũng có thể lựa chọn không liên kết với file gốc sau một thời điểm cụ thể.

 

How to get started

  • Với admin: Không cần làm gì cả
  • Với người dùng cuối: Tính năng này có thể được truy cập từ mục Insert trên menu của Docs. Với những hướng dẫn cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo tại Help Center.

 

Những liên kết hữu ích

Help Center: Tạo, chèn và sửa các tệp drawing (hình vẽ)

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099