bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Phân tích log dễ dàng hơn với Log field analytic

Google biết rằng các lập trình viên hoặc kỹ thuật vận hành xử lý sự cố các ứng dụng và hệ thống có rất nhiều dữ liệu cần sắp xếp trong khi tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề. Thông thường, có các trường như mã lỗi rất quan trọng để tìm câu trả lời và giải quyết các vấn đề đó. Hôm nay, Google công bố phân tích log trong Cloud Logging, một cách mới để tìm kiếm, lọc và hiểu cấu trúc nhật ký của bạn để bạn có thể tìm câu trả lời nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Phân tích log hệ thống

Năm ngoái, Google Cloud đã ra mắt Logs Explorer để giúp tìm và phân tích log hệ thống của bạn nhanh hơn, với các tính năng như Log fields panehistogram, cũng như các truy vấn đã lưu và chia sẻ. Trong Logs Explorer, Log fields pane và histogram đều cung cấp thông tin hữu ích để giúp phân tích log của bạn.

Với ngăn Log fields, mỗi loại tài nguyên, ánh xạ tới một dịch vụ Google Cloud cụ thể như BigQuery hoặc Google Kubernetes Engine (GKE), bao gồm một tập hợp các trường và giá trị mặc định được tìm thấy trong nhật ký được tải vào Logs Explorer. Log field bao gồm tên của trường nhật ký, danh sách các giá trị và tổng số lượng nhật ký nằm trong danh mục đó. Hãy xem xét các thuật ngữ này chính xác hơn:

  • Log field – Đây là các trường cụ thể trong nhật ký của bạn. Tất cả nhật ký trong Cloud Logging sử dụng định dạng thông báo LogEntry. Ví dụ: trường logName có trong tất cả các nhật ký trong Cloud Logging. Khi bạn viết nhật ký, nó cũng bao gồm các trường textPayload, jsonPayload hoặc protoPayload chẳng hạn như jsonPayload.http_req_status.
  • Log field value –  Giá trị của một trường nhật ký cụ thể. Ví dụ: đối với mục nhập nhật ký có trường jsonPayload.http_req_status, một số giá trị mẫu có thể là “200”, “404” hoặc “500”.

Giờ đây, bạn có thể hiểu rõ danh sách đầy đủ các giá trị cho các log field đã chọn và đếm số lượng log khớp với giá trị bằng phân tích trường nhật ký. Bạn có thể phân tích nhật ký ứng dụng hoặc hệ thống bằng cách sử dụng các trường trong jsonPayload hoặc protoPayloads của các mục nhật ký và sau đó dễ dàng tinh chỉnh truy vấn của mình bằng cách chọn các giá trị trường để xem chi tiết các nhật ký phù hợp.

A view of the Logs fields pane in Cloud Logging
A view of the Logs fields pane in Cloud Logging

Khắc phục sự cố tốt hơn bằng cách phân tích các giá trị nhật ký

Phân tích Log field giúp bạn dễ dàng nhanh chóng phát hiện các giá trị không mong muốn. Bằng cách thêm trường vào ngăn Log field, bạn có thể xem tất cả các giá trị xuất hiện trong nhật ký và sau đó chọn bất kỳ giá trị nào để lọc nhật ký theo các giá trị đó.

Trong ứng dụng thương mại điện tử mẫu này, Google  đã thêm trường jsonPayload.http_req_path và bây giờ có thể xem các đường dẫn yêu cầu theo thời gian. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, có thể dễ dàng nhận thấy rằng có một số giá trị không mong muốn chỉ ra sự cố, chẳng hạn như “/products/error” và “products/incorrectproduct”. Bên cạnh các giá trị đó là tổng số các mục nhập nhật ký phù hợp. Những giá trị này có thể giúp bạn thu hẹp nguyên nhân gây lỗi và tìm hướng xử lý dễ dàng.

Trường Aggregated Logs hiển thị số lượng entry cho mỗi giá trị nhật ký http_req_path (thông báo / sản phẩm / lỗi và / sản phẩm / sản phẩm không chính xác)

Trường Aggregated Logs hiển thị số lượng entry cho mỗi giá trị nhật ký http_req_path (thông báo / sản phẩm / lỗi và / sản phẩm / sản phẩm không chính xác)

Lọc bằng cách sử dụng các field value

Lựa chọn field value (giá trị trường) trong ngăn Log field có thể được sử dụng để tinh chỉnh truy vấn của bạn để bạn chỉ có thể xem các nhật ký có chứa giá trị đã chọn. Trong ví dụ của Google ở trên bằng cách sử dụng trường jsonPayload.http_req_path, có thể chọn một giá trị cụ thể, “/ cart” trong trường hợp này và xem nhật ký được chia nhỏ theo mức độ nghiêm trọng.

Số lượng mục nhật ký tổng hợp cho một http_req_path đã chọn (thông báo / giỏ hàng đã được chọn)
Số lượng mục nhật ký tổng hợp cho một http_req_path đã chọn (thông báo / giỏ hàng đã được chọn)

Hiểu rõ hơn về nhật ký kiểm tra của bạn

Sử dụng phân tích log field, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các giá trị trong nhật ký kiểm tra cho các dịch vụ Google Cloud Platform. Ví dụ: bạn có thể muốn xác định các tài khoản đang yêu cầu truy cập dữ liệu cho một cụm GKE cụ thể. Nếu bạn thêm trường protoPayload.authenticationInfo.principal Email làm trường tùy chỉnh vào ngăn Log fields, bạn sẽ nhận được cả danh sách tài khoản thực hiện yêu cầu và số mục nhập nhật ký cho mỗi giá trị tài khoản.

Log fields hiển thị số lượng mục nhập nhật ký cho mỗi giá trị principalEmail value

Log fields hiển thị số lượng mục nhập nhật ký cho mỗi giá trị principalEmail value

Bắt đầu từ hôm nay

Phân tích Log field, và Histogram là các tính năng mà gần đây Google đã thêm vào Logs Explorer và chúng đã sẵn sàng để bạn sử dụng ngay hôm nay. Nhưng không dừng lại ở đó! Vui lòng tham gia diễn đàn thảo luận của Google Cloud để biết thêm thông tin về những gì sắp xảy ra tiếp theo và cung cấp phản hồi về trải nghiệm của bạn khi sử dụng Cloud Logging.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099