bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

[Kiến thức] So Sánh Hybrid Cloud và Multi-Cloud

Kể từ khi điện toán đám mây ra đời, đã có một cuộc tranh luận liên tục về việc mô hình triển khai đám mây nào là phù hợp nhất cho các doanh nghiệp. Khi kỷ nguyên điện toán đám mây thịnh hành, đã có sự đồng thuận về việc coi Hybrid Cloud như một giải pháp tối ưu cho hầu hết các doanh nghiệp.

Nhưng gần đây, một dạng Hybrid Cloud mới tận dụng nhiều loại dịch vụ cloud cũng đã phát sinh – “Multi-Cloud”. Sự nhầm lẫn giữa Hybrid Cloud và Multi-Cloud trở nên nhiều hơn bởi thực tế là chúng thường được sử dụng thay thế cho nhau. Vì vậy, khi nói đến Multi-Cloud so với Hybrid Cloud, có những điểm tương đồng và khác biệt chính cần biết để giúp bạn hiểu nên chọn cái nào.

Hybrid Cloud: Sự hợp thành của private và public clouds

Hybrid Cloud là môi trường điện toán đám mây kết hợp cơ sở hạ tầng on-premises (thường là các private clouds) với các dịch vụ public clouds của bên thứ ba, với sự điều phối giữa hai nền tảng.

Một Hybrid Cloud về cơ bản được xây dựng trên một lớp ảo hóa, hoặc một hypervisor mà sẽ lưu trữ các máy ảo (VM) hoặc các vùng chứa. Sau đó, các nhóm IT sẽ kết nối lớp phần mềm private cloud trên hypervisor để cung cấp các khả năng trên nền tảng cloud như tự động hóa và điều phối, tự phục vụ, khả năng phục hồi, thanh toán và bồi hoàn cho các dịch vụ được cung cấp.

hybrid cloud

Các Hybrid Clouds được tạo thành từ mạng tích hợp để mở rộng một cách an toàn mạng công ty, tạo ra cơ sở hạ tầng mạng tổng thể phân đoạn nhưng đơn giản. Chúng cũng có một cơ sở hạ tầng nhận dạng tập trung áp dụng trên nhiều môi trường. Chúng đặc trưng cho kết nối tốc độ cao bền bỉ và an toàn giữa doanh nghiệp và môi trường cloud. Hybrid Cloud cung cấp khả năng kết nối các dịch vụ ở cùng vị trí, được quản lý và chuyên dụng với các tài nguyên cloud trong khi có sự giám sát và quản lý tài nguyên thống nhất.

Tìm hiểu thêm về chiến lược đa đám mây cho doanh nghiệp.

Multi-Cloud: Hướng tiếp cận mới với clouds

Multi-Cloud là một phương pháp tiếp cận cloud được tạo thành từ nhiều dịch vụ cloud từ nhiều nhà cung cấp cloud, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ public cloud (như Google Cloud Platform, Amazon Web Services và Microsoft Azure) và các nhà cung cấp dịch vụ private cloud (như VMware và Oracle). Multi-Cloud là một dạng của Hybrid Cloud, nhưng nó là một thuật ngữ cụ thể được sử dụng để chỉ việc chạy cùng lúc nhiều môi trường public cloud khác nhau.

Về cơ bản, Multi-Cloud đề cập đến việc đăng ký nhiều dịch vụ public cloud, trong khi Hybrid Cloud đề cập đến nhiều chế độ triển khai (public, private, hoặc legacy) cho cùng một nhóm dịch vụ. Việc triển khai Multi-Cloud thường là một phần của chiến lược tránh cố định doanh nghiệp với một nhà cung cấp dịch vụ cloud duy nhất.

multi cloud startegy

Multi-Clouds thường có nhiều cơ sở hạ tầng nhận dạng áp dụng trên nhiều môi trường và có khả năng kết hợp các cơ chế phân phối từ SaaS, IaaS và PaaS. Multi-Clouds cũng hỗ trợ nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây độc lập với các API và giao diện được sử dụng để truy cập các dịch vụ đó. Chúng cũng có một công cụ luồng dữ liệu công việc có thể mở rộng hỗ trợ khả năng quản lý vòng đời dữ liệu đầy đủ một cách hiệu quả.

Các doanh nghiệp có thể chọn chiến lược Multi-Cloud vì nhiều lý do. Ví dụ như trường hợp doanh nghiệp đang có nhu cầu ứng dụng có thể vượt quá khả năng của một nhà cung cấp duy nhất, trong khi nhu cầu địa lý đòi hỏi tài nguyên ở nhiều vùng. Các kế hoạch liên tục cũng có thể yêu cầu các công ty đặt các ứng dụng trên các cloud khác nhau để giúp duy trì khả năng phục hồi. Tìm hiểu thêm: Multi-Cloud là gì?

Điểm tương đồng giữ hybrid cloud và Multi-Cloud

Với các thuộc tính cloud được phân phối cho người dùng cuối, hybrid và Multi-Cloud rất giống nhau. Trên thực tế, mọi hybrid có thể được coi là một Multi-Cloud, vì nó bao gồm nhiều hơn một cloud. Cả Hybrid Cloud và Multi-Cloud đều sử dụng kết hợp các cloud dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp. Chúng có tính linh hoạt do truy cập từ nhiều clouds và có thể tăng khả năng dự phòng tổng thể. Trong cả Hybrid Cloud và Multi-Cloud, dữ liệu có thể được chia sẻ giữa các cloud và cơ sở dữ liệu có thể trải dài các nền tảng cloud khác nhau. Và với một trong hai nền tảng, các tổ chức có thể điều chỉnh kế hoạch dựa trên yêu cầu ngân sách của họ.

Một điểm tương đồng khác giữa hai môi trường cloud là cần có nhiều công cụ để quản lý. Vì cả hai môi trường đều liên quan đến một vài môi trường cloud độc lập, các tổ chức thường sẽ yêu cầu một bộ công cụ khác nhau cho các nhu cầu hoạt động, như quản lý bảo mật và quản lý chi phí và cuối cùng sẽ được yêu cầu đầu tư vào bộ kỹ năng và công cụ phù hợp.

Điểm khác biệt giữa hybrid cloud và Multi-Cloud

Multi-Cloud và Hybrid Cloud có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng chúng không giống nhau. Multi-Cloud là sự kết hợp của nhiều nền tảng Cloud lại với nhau trong khi Hybrid Cloud là sự kết hợp giữa cơ sở hạ tầng On-premises sẵn có và nền tảng Cloud riêng.

Hybrid Cloud

Một Hybrid Cloud luôn kết hợp các private và public clouds, chẳng hạn như private cloud OpenStack và AWS, trong khi đó, một Multi-Cloud luôn liên quan đến hai hoặc nhiều public clouds, chẳng hạn như Azure, AWS và Google. Vì vậy, có những trường hợp có thể xảy ra khi một doanh nghiệp đang sử dụng kết hợp Google Cloud và Amazon AWS cloud hoặc bất kỳ public cloud nào khác (do đó là môi trường Multi-Cloud). Nhưng vì không có private cloud hoặc cơ sở hạ tầng legacy liên quan, do đó đây sẽ không được tính là cơ sở hạ tầng Hybrid Cloud.

Trong một Hybrid Cloud, doanh nghiệp của bạn sẽ cần các công cụ và phương pháp bảo mật có thể hoạt động đồng thời trên các public và private clouds khác nhau. Trong một Multi-Cloud, bạn sẽ yêu cầu các phương pháp và công cụ bảo mật có thể hoạt động trên nhiều public clouds.

hybrid cloud vs multi cloud

Trong một Hybrid Cloud, quản trị viên của bạn được yêu cầu tập trung vào các công cụ native cho các tác vụ hoạt động. Và mỗi nhà cung cấp dịch vụ cloud đều có bộ công cụ native riêng cho các tác vụ vận hành chính như giám sát việc sử dụng cloud, quản lý chi phí và phân tích hiệu suất. Vì vậy, các Hybrid Clouds thường không yêu cầu bất kỳ công cụ quản lý hoạt động nào của bên thứ ba.

Multi-Cloud

Ngược lại, trong Multi-Cloud, quản trị viên của bạn được yêu cầu tìm hiểu các công cụ có thể hoạt động trên tất cả các public clouds và dịch các chức năng hoạt động sang các chức năng native cơ bản của public cloud. Vì vậy, cần nhấn mạnh nhiều hơn vào việc có một công cụ duy nhất có thể hoạt động trên vài ba nhà cung cấp cloud. Nhìn chung, trong một thế giới Multi-Cloud, quản trị viên của bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn trong việc quản lý các cấp dịch vụ, giám sát kết nối trên các trang web khác nhau và điều hướng qua các bộ công cụ khác nhau có sẵn.

Với Hybrid Cloud, bạn có thể tùy chọn để giữ dữ liệu quan trọng bên trong cơ sở hạ tầng do bạn kiểm soát, nhưng trong trường hợp Multi-Cloud, dữ liệu phải nằm trên các public clouds. Đối với bất kỳ tổ chức nào tham gia vào các giao dịch tài chính, hồ sơ y tế hoặc dữ liệu nhạy cảm khác mà có ràng buộc tuân theo một số chính sách (PCI DSS hoặc HIPAA), thì việc có một nhà cung cấp duy nhất sẽ được coi là một lợi thế bổ sung để giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự tuân thủ.

Multi-Cloud và Hybrid Cloud: Chọn hướng thích hợp với bạn

Một chiến lược cloud được xác định rõ ràng là một yếu tố cần thiết cho mọi phòng IT thành công. Vì vậy, trong khi lập kế hoạch áp dụng cloud cho bất kỳ khối lượng công việc nào hoặc trong khi chuyển sang một nền tảng cloud mới, bạn phải xem xét các ưu và nhược điểm khác nhau liên quan đến các phương pháp tiếp cận truyền thống cũng như các phương pháp mới.

Hybrid Cloud và Multi-Cloud có thể có các thuộc tính tương tự, nhưng ở cấp độ hoạt động, có một số khác biệt. Các Hybrid Clouds yêu cầu tập trung nhiều hơn vào các công cụ hoạt động native trong khi Multi-Cloud yêu cầu tập trung và đầu tư vào các công cụ của bên thứ ba. Trong môi trường Multi-Cloud, cả nhà cung cấp cloud và doanh nghiệp của bạn đều chia sẻ trách nhiệm bảo mật dữ liệu, trong khi trong một Hybrid Cloud, bạn có nhiều trách nhiệm cũng như kiểm soát hơn dữ liệu và bảo mật của nó.

multicloud strategy vs hybrid cloud 2

Ngoài ra, mỗi cloud đều có những lợi ích và nhược điểm riêng, cùng với các giá cả khác nhau. Thực hiện phân tích hiệu suất của khối lượng công việc hiện có so với các dịch vụ cung cấp bởi mỗi public cloud có thể giúp bạn biết được tổng chi phí sở hữu (TCO) và lợi tức đầu tư (ROI), từ đó chọn ra lựa chọn phù hợp cho tổ chức của bạn.

Qua các so sánh về điểm tương đồng và khác biệt giữa Hybrid Cloud và Multi-Cloud về môi trường, cách thức tiếp cận cũng như cách thức hoạt động, doanh nghiệp cần xác định rõ về mục tiêu phát triển và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp mình. Nền tảng nào cũng có ưu điểm riêng, nếu lựa chọn hợp lý, doanh nghiệp sẽ có thể sử dụng chi phí đầu tư của mình để mang lại hiệu quả tốt nhất

Liên hệ Gimasys để được tư vấn chiến lược chuyển đổi phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp của bạn và trải nghiệm miễn phí dịch vụ Google Cloud Platform:

Hotline: Hà Nội: 0987 682 505 – Hồ Chí Minh: 0974 417 099

Email: gsuite@gimasys.com

Đăng ký dùng thử miễn phí: Tại đây

Trở lại đầu trang
0974 417 099