bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Sử dụng công cụ quản lý Spaces để xóa hàng loạt các Spaces trên Google Chat

Có gì thay đổi 

Giờ đây, bằng cách sử dụng công cụ quản lý không gian, quản trị viên có thể xóa nhiều không gian trong tổ chức của họ cùng một lúc. Theo thời gian, khi có nhiều không gian được tạo ra, danh sách không gian cho một tổ chức có thể trở nên lộn xộn với những không gian không sử dụng đến nữa. Việc có khả năng xóa nhiều không gian cùng một lúc có thể đơn giản hóa nỗ lực mà quản trị viên yêu cầu trong việc quản lý không gian cho một tổ chức. . Ví dụ: quản trị viên có thể sắp xếp không gian dựa trên số lượng thành viên theo thứ tự giảm dần hoặc dựa trên hoạt động cuối cùng trong không gian. Từ đó, quản trị viên có thể chọn nhiều không gian và xóa chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Chọn nhiều Spaces
Chọn nhiều Spaces trên trang Admin

 

Xoá hàng loạt Spaces

Thông tin thêm 

Khi xem các không gian trong tổ chức của mình, bạn sẽ thấy một cột mới: Số lượng nhóm. Trong cột này, quản trị viên có thể xem có bao nhiêu nhóm là thành viên của một không gian cụ thể.

Bắt đầu

  • Quản trị viên : 
    • Quản trị viên cấp cao có thể truy cập Công cụ quản lý không gian theo mặc định. Các quản trị viên khác sẽ yêu cầu đặc quyền “quản lý cuộc trò chuyện và không gian trò chuyện” để truy cập vào công cụ. 
    • Theo mặc định, tính năng của anh ấy sẽ có sẵn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Ứng dụng > Google Workspace > Cài đặt cho Google Chat > Quản lý không gian. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về deleting one or more spaces in the Admin console.
  • Người dùng cuối: Không yêu cầu hành động của người dùng cuối. Khi một không gian bị xóa, người dùng cuối sẽ không còn nhìn thấy không gian đó trong giao diện Trò chuyện của họ nữa.

Thời gian triển khai

  • Miền Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm 2023

Tính khả dụng

  • Dành cho khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Frontline, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching & Learning upgrade, khách hàng Education Plus

Nguồn: gcloudvn.com

Trở lại đầu trang
0974 417 099