bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Sử dụng nhóm để quản lý Truy cập nhận biết bối cảnh

Có gì thay đổi

Bây giờ bạn có thể sử dụng các nhóm để quản lý truy cập nhận biết ngữ cảnh cho tổ chức của mình. Trước đây bạn chỉ có thể quản lý chúng theo đơn vị tổ chức (OU). Truy cập nhận biết ngữ cảnh cho phép bạn kiểm soát truy cập dựa trên danh tính và bối cảnh người dùng. Quản lý việc này với các nhóm cung cấp thêm tính linh hoạt, do đó bạn có thể đảm bảo đúng người dùng có mức truy cập phù hợp vào đúng thời điểm.

Tìm hiểu thêm tại đây find out how to manage context-aware access.

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên

Tại sao lại sử dụng

Với quyền truy cập nhận biết ngữ cảnh, bạn có thể thiết lập các cấp truy cập khác nhau dựa trên danh tính người dùng và bối cảnh của yêu cầu (vị trí, trạng thái bảo mật thiết bị, địa chỉ IP). Điều này có thể giúp bạn cung cấp các điều khiển truy cập chi tiết mà không cần VPN và cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào tài nguyên G Suite dựa trên các chính sách của tổ chức. 

Việc sử dụng các nhóm cho phép các điều khiển truy cập chi tiết hơn trong khi giảm thiểu lượng công việc cần thiết để tạo và quản lý các OU khác nhau. Ví dụ: các nhóm có thể giúp thiết lập các chính sách khác nhau dễ dàng hơn cho:

  • Người dùng ở các cấp tổ chức khác nhau (ví dụ: giám đốc điều hành)
  • Người dùng trong các vai trò cụ thể (ví dụ: quản trị viên)
  • Người dùng có trạng thái việc làm khác nhau (ví dụ: nhân viên toàn thời gian hoặc nhân viên tạm thời)

Bắt đầu

Quản trị viên: Sẽ không có thay đổi đối với các chính sách truy cập nhận biết ngữ cảnh hiện tại, nhưng giờ đây bạn có thể đặt chính sách ở cấp độ nhóm. 

Người dùng cuối: Không phải làm gì 

Sử dụng nhóm để quản lý Truy cập nhận biết bối cảnh 2

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099