Slide thumbnail

Bản tin

Tạo ngay lập tức các tài liệu, sự kiện, bảng tính mới và nhiều thứ khác từ trình duyệt của bạn

14/11/2019

Tóm tắt:

Bạn có thể nhanh chóng tạo các tệp mới trực tiếp từ trình duyệt của mình với các tên miền .new của một số sản phẩm của Google. Ví dụ: bạn có thể nhập vào ‘Cal.new’’vào trình duyệt của bạn để tạo sự kiện Lịch Google mới.

 

Những domain .new mới:

 

Tham khảo theo Video: 

 

 

Nguồn: Gimasys

 

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng