skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Instantly create new documents, events, spreadsheets and more from your browser

Tóm tắt:

Bạn có thể nhanh chóng tạo các tệp mới trực tiếp từ trình duyệt của mình với các tên miền .new của một số sản phẩm của Google. Ví dụ: bạn có thể nhập vào ‘Cal.new’’vào trình duyệt của bạn để tạo sự kiện Lịch Google mới.

 

Những domain .new mới:

 

Tham khảo theo Video: 

 

 

Source: Gimasys

 

Back To Top
0974 417 099