bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Tham gia cuộc gọi Google Meet ngay từ Google Docs, Sheets hoặc Slides

Có gì thay đổi

Giờ đây, bạn có thể tham gia cuộc gọi Google Meet từ Google Docs, Sheets, và Slides. Ngoài tùy chọn Hiện tại cho Cuộc họp, bạn có thể chọn “Tham gia cuộc gọi” để nhanh chóng tham gia và trình bày tài liệu, bảng tính,… cho tất cả những người tham dự, cho phép mọi người trong cuộc họp cùng hợp tác trong khi trò chuyện.

Tham gia cuộc gọi Google Meet ngay từ Google Docs, Sheets hoặc Slides 1

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối 

Tại sao lại quan trọng

Để giúp các nhóm thực hiện công việc tốt nhất của họ trong thế giới công việc remote-on site kết hợp, khi nhiều người trong chúng ta bắt đầu quay trở lại văn phòng, Google tiếp tục thực hiện các cải tiến đối với Google Meet để giúp đảm bảo rằng các cuộc họp video mang tính toàn diện và có thể cộng tác bất kể vị trí hoặc tùy chọn thiết bị.

Google hy vọng tính năng này giúp mọi người trong cuộc họp hợp tác trong thời gian thực dễ dàng hơn trong khi trò chuyện — tất cả từ cùng một tab.

Bắt đầu

Thời gian triển khai

  • Miền phát hành nhanh: Giới thiệu kéo dài (có thể lâu hơn 15 ngày để tính năng hiển thị bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 năm 2022
  • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 năm 2022

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099