bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Thay đổi mới trong giao diện đăng nhập Google

Có gì mới: Google đã thực hiện một vài thay đổi nhỏ đối với giao diện trang đăng nhập Google. Những thay đổi này đã được thực hiện một lần vào đầu năm nay, qua đó đã cập nhật trang đăng nhập để phù hợp với những nguyên tắc thiết kế “Material Design” đã được sử dụng trong những sản phẩm khác của Google.

Cụ thể, bạn có thể đã nhận thấy một vài đườn viền bao xung quanh các trường thông tin cần nhập, và những thay đổi về khoảng cách và phông chữ trên cả màn hình web và di động. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ 27 tháng 11 và có lẽ có mất khoảng 2 tuần để cập nhất đến tất cả người dùng.

 

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099