bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Thêm nhận xét và lưu chế độ xem bộ lọc trong trung tâm cảnh báo

Những gì đang thay đổi

Chúng tôi đang thực hiện một số cập nhật cho trung tâm cảnh báo cho G Suite (Google Workspace). Quản trị viên với đặc quyền trung tâm cảnh báo bây giờ có thể:

  • Để lại ý kiến ​​về các cảnh báo để lưu chi tiết tiến độ điều tra và giải quyết với các cộng tác viên.
  • Sử dụng các bộ lọc đã lưu để nhanh chóng quay lại chế độ xem cụ thể mà không cần làm lại bộ lọc mỗi phiên.

Ai chịu ảnh hưởng

Chỉ quản trị viên

Tại sao nên sử dụng

Chúng được xây dựng trên các bản cập nhật trung tâm cảnh báo gần đây để giúp làm cho trung tâm cảnh báo trở thành nguồn lực tốt hơn để hiển thị các cảnh báo quan trọng và tạo điều kiện giảm thiểu hợp tác. Cụ thể, để lại nhận xét sẽ giúp đồng nghiệp nắm bắt các ghi chú giúp nhiều người cộng tác trong các cuộc điều tra. Ngoài ra, các bộ lọc đã lưu sẽ giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn để bạn có thể nhanh chóng tập trung vào các cảnh báo cụ thể cho các chức năng công việc.. Ví dụ: nếu bạn có các thành viên trong nhóm tập trung cụ thể vào lừa đảo và phần mềm độc hại, họ có thể lưu bộ lọc để chỉ xem các cảnh báo liên quan đến Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu

Thông tin thêm

Để lại bình luận cho việc công tác tốt hơn

Bây giờ bạn có thể để lại nhận xét về cảnh báo. Khi bạn để lại một bình luận, nó sẽ xuất hiện trong phần “Alert history”, khi bạn nhìn vào một cảnh báo và có thể được xem bởi bất kỳ quản trị viên nào khác có quyền truy cập vào cảnh báo. Điều này có thể giúp bạn theo dõi bất kỳ hành động nào được thực hiện trên cảnh báo và có thể giúp các thành viên trong nhóm cộng tác dễ dàng hơn để điều tra và khắc phục cảnh báo. Lưu ý rằng các bình luận có thể bị xóa, nhưng chỉ bởi người dùng đã để lại bình luận.

Bạn có thể để lại bình luận trong phần lịch sử cảnh báo của một cảnh báo
Bạn có thể để lại bình luận trong phần lịch sử cảnh báo của một cảnh báo

Sử dụng các bộ lọc đã lưu để cá nhân hóa trung tâm cảnh báo

Nếu bạn có các bộ lọc mà bạn sử dụng thường xuyên (ví dụ: bạn có thể thường xuyên lọc các cảnh báo của “High severity” có các trạng thái “In Progress”), giờ đây bạn có thể lưu các bộ lọc này để bạn có thể nhanh chóng quay lại chúng. Các bộ lọc được lưu sẽ là riêng cho từng người dùng, nhưng bạn có thể chia sẻ URL sau khi bộ lọc được áp dụng để các đồng nghiệp có thể thấy cùng một chế độ xem.

Bộ lọc đã lưu giúp bạn nhanh chóng truy cập các chế độ xem bộ lọc phổ biến trong trung tâm cảnh báo
Bộ lọc đã lưu giúp bạn nhanh chóng truy cập các chế độ xem bộ lọc phổ biến trong trung tâm cảnh báo

Update: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099