Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Tính năng lưu ảnh vào Google Photos trực tiếp từ Gmail

11/06/2021

Có gì thay đổi 

Giờ đây, khi bạn nhận được tệp đính kèm ảnh trong thư Gmail, bạn có thể lưu tệp đó trực tiếp vào Google Photos bằng nút “Lưu vào Ảnh” mới. Bạn sẽ thấy nó bên cạnh nút “Thêm vào Drive” hiện có trên tệp đính kèm và trong khi xem trước tệp đính kèm hình ảnh. Hiện tại, tính năng này chỉ khả dụng cho ảnh JPEG.

 

 

Nút Lưu vào Ảnh từ tệp đính kèm trong Gmail

 

 

 

Sử dụng tùy chọn Lưu vào Ảnh trong khi xem trước hình ảnh trong Gmail

 

Ai bị ảnh hưởng

 

Người dùng cuối 

 

Tại sao lại sử dụng

 

Tính năng mới này giúp bạn không phải tải xuống tệp đính kèm ảnh từ thư Gmail để sau đó sao lưu chúng vào Google Photos theo cách thủ công.

 

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Để có ảnh đủ điều kiện, bạn có thể chọn nút “Lưu vào ảnh” cùng với tùy chọn tương tự như “Thêm vào Drive”. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tải tệp và thư mục lên Google Drive.

 

Thời gian triển khai

 

Miền phát hành nhanh và phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

Tính khả dụng

 

Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng có sẵn cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

 

 

 

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng