bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Tính năng Reminders trên Google Calendar

Google Calendar được sử dụng như một công cụ quản lý những việc cần làm, lên lịch, sắp xếp và chia sẻ lịch trực tuyến với người sử dụng khác, nhờ tính năng Reminders, người dùng được thông báo, nhắc nhở những công việc hoặc những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước mà không  cần mất thời gian vào việc ghi nhớ công việc.

Note: Xem thêm các ứng dụng văn phòng mạnh mẽ khác trong nằm gói gmail doanh nghiệp

Trong năm 2015, Google đã đưa ra tính năng Reminders trong ứng dụng Google Calendar dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS và Android. Đầu năm 2016, Google đã đưa thêm tính năng Reminders trong Google Calendar trên website, mang đến cho người dùng một số tính năng chính:

  • Đặt một lời nhắc nhở cho một thời điểm cụ thể. Đến thời điểm đó, người dùng sẽ nhận được thông báo. Để tạo ra một lời nhắc nhở, người dùng cần chọn thời điểm trong bảng lịch, sau đó chọn “Reminder”.
  • Tính năng này sẽ luôn thông báo cho người dùng trong trường hợp họ đánh dấu nhắc nhở. Để đánh dấu một lời nhắc nhở là đã thực hiện, chỉ cần nhấp vào “reminder này”, và nhấp tiếp vào “Mark as done”.
  • Reminders được tạo trên Google apps, Keep, và Inbox; sẽ được hiển thị trên Google Calendar.
  • Nhắc nhở trên website sẽ được đồng bộ với Google Calendar trên Android và iOS của người dùng.
Tính năng Reminders trên Google Calendar
Tính năng Reminders trên Google Calendar

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý như sau:

  • Reminders thuộc về lịch cá nhân nên ngoài chủ sở hữu thì người dùng khác không thể xem được, kể cả khi chia sẻ lịch cũng sẽ không hiển thị Reminders.
  • Google Tasks (trên gmail) không được tích hợp đồng bộ với tính năng Reminders. Reminder chỉ thể hiện trong trang calendar.google.com.

Update: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099