bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Triển khai tính năng tạo breakout rooms trong Google Meet cho khách hàng Google Workspace

Thông tin chung

Tháng trước, Google đã ra mắt các phòng họp nhóm trong Google Meet cho khách hàng G Suite Enterprise for Education. Hiện tại Google đang thực hiện các phòng họp nhóm có sẵn cho Google Workspace, Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprises, Standard Standard và Enterprise Plus, cũng như G Suite Business và Enterprise for Education.

Tạo breakout rooms trong Google Meet
Tạo breakout rooms trong Google Meet

Ngoài ra, Gooogle đang giới thiệu các tính năng mới sau đây để cải thiện trải nghiệm của bạn trong các phòng họp nhóm:

  • Yêu cầu trợ giúp: Người tham gia có thể yêu cầu trợ giúp khi họ ở trong một phòng họp nhóm và người điều hành có thể xem yêu cầu từ bảng điều hành và tham gia phòng họp nhóm.
  • Hẹn giờ / đếm ngược: Người điều hành có thể thiết lập bộ hẹn giờ cho phiên họp nhóm. Những người tham gia sẽ thấy một biểu ngữ để theo dõi bao nhiêu thời gian họ có trong phòng họp nhóm. Họ cũng sẽ được cảnh báo khi còn 30 giây để họ có thể kết thúc cuộc thảo luận và khi thời gian hết, những người tham gia sẽ được nhắc quay trở lại cuộc gọi chính.
  • Người tham gia được hỗ trợ bổ sung: Người tham gia điện thoại quay số bây giờ có thể được gán cho các phòng họp nhóm.

 Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có kiểm soát quản trị cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ có sẵn theo mặc định.

Thời gian phát hành 

  • Phát hành nhanh chóng và tên miền phát hành theo lịch trình: Tính năng này hiện có sẵn cho tất cả người dùng.

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho phiên bản Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, và Enterprise Plus, cũng như G Suite Business và Enterprise for Education
  • Không khả dụng cho Workspace Business Starter, cũng như G Suite Basic, Education, và Nonprofits

Update: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099