bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Workspace hỗ trợ phản hồi các yêu cầu truy cập vào File nhanh chóng hiệu quả hơn

Có gì thay đổi

Google đang giới thiệu một trải nghiệm truy cập tệp mới để giúp những người phê duyệt tệp phản hồi các yêu cầu truy cập đang chờ xử lý trên Google Workspace dễ dàng hơn.

Google Workspace hỗ trợ phản hồi các yêu cầu truy cập vào File nhanh chóng hiệu quả hơn 1

Hiện tại, khi người dùng yêu cầu quyền truy cập vào tệp, người phê duyệt sẽ nhận được email có tùy chọn chia sẻ tệp hoặc từ chối yêu cầu. Với bản cập nhật này, người dùng có thể xem xét và trả lời các yêu cầu từ bên trong tệp. Người phê duyệt sẽ thấy dấu chấm thông báo trên nút “Chia sẻ” nếu họ có yêu cầu truy cập đang chờ xử lý và biểu ngữ mới ở đầu hộp thoại chia sẻ.

Google Workspace hỗ trợ phản hồi các yêu cầu truy cập vào File nhanh chóng hiệu quả hơn 2

Người phê duyệt có thể tiếp tục phản hồi các yêu cầu truy cập thông qua các email hiện có được gửi khi người dùng yêu cầu quyền truy cập vào tệp. Nếu hộp kiểm “Thông báo” được chọn khi người phê duyệt phản hồi yêu cầu, thì người dùng đã yêu cầu quyền truy cập sẽ nhận được email có trạng thái của yêu cầu.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: Trong một tệp (Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, PDF, v.v.), hãy mở tệp và nhấp vào nút Chia sẻ > chọn nút Xem lại trong biểu ngữ mới để xem (các) yêu cầu truy cập > trả lời yêu cầu ( S).

Thời gian triển khai

  • Các miền Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2023

Tính khả dụng

  • Dành cho tất cả khách hàng và người dùng Google Workspace có Tài khoản Google cá nhân
Trở lại đầu trang
0974 417 099